Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thanh Trọng
Ngày gửi: 22h:07' 01-11-2018
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 1901
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Thành)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH 8 CHƯƠNG I NĂM 2018-2019


Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1.Đường trung bình của tam giác

Vẽ được đường trung bình của tam giác
-Tính được độ dài cạnh khi biết độ dài đường TB

Vận dụngtính chất đường trung bình để c/m đường thẳng song song,vuông góc..


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%
1
0,75
7,5%
1
1
10%
3
2,25
22,5%

2. Hình thang,Hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông

-Vẽ và hiểu tính chất đường chéo của hình thoi


-C/m được là hình thang cân
-Tính được cạnh hình thoi
-Chứng minh được một tứ giác là hình bình hành,hình chữ nhật,hình thoi,hình vuôngSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%
3
3,75
37,5%

4
4,75
47,5%


3. Ứng dụng vào tam giác vuông


-Xác định và tính đựợc đường trung tuyến của tam giác vuôngSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1
1,5
15%

1
1,5
15%

4. Đối xứng trục, đối xứng tâm.

-Vẽ được điểm đối xứng qua 1 điểm
Chứng minh được điểm đối xứngSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%
1
1
10%

2
1,5
15%

Tổng cộngTống số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

3
2
20%
 6
7
70%
1
1
10%
 10
10đ
100%

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 8 NĂM HỌC 2018-2019
Thời gian làm bài:45 phút
ĐỀ BÀI:
Bài 1(2đ):
Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC.
a/ Tính độ dài đoạn thẳng BC biết DE = 4cm
b/ Chứng minh tứ giác DECB là hình thang cân.
Bài 2(2đ)
Tính độ dài các cạnh của hình thoi ABCD biết độ dài hai đường chéo AC = 8cm và BD = 6cm
Bài 3:(6đ)
Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao. Qua H kẻ các đường thẳng vuông góc với AB tại E, vuông góc với AC tại F.
1) Tứ giác AEHF là hình gì? Vì sao?
2)Gọi O là trung điểm của AH. Chứng minh E đối xứng với F qua O
3) Gọi M là trung điểm của HC.Kẻ MI song song AH (I thuộc AC),gọi K là điểm đối xứng của I qua M
a)Tính độ dài HI biết AC = 5cm
b) Chứng minh HICK là hình thoi
c)Chứng minh BO vuông góc với AMĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI

Bài
Câu
Nội dung
Điểm

1
a)

a) Hình vẽ đúng
Tam giác ABC có D và E lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AC nên DE là đường trung bình của tam giác ABC

Suy ra BC = 2DE = 2. 4 = 8(cm)


0,5đ


0,25đ
0,25đ
0,25đ


b)
Tứ giác DECB có:
DE //BC ( cmt)
ABC cân tại A)
Vậy tứ giác DECB là hình thang cân

0, 25đ
0, 25đ
0, 25đ

2

 Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Vì ABCD là hình thoi nên
AO = OC = AC = .8 = 4(cm),
BO = OD = BD = .6 = 3(cm) và AC vuông góc với BD tại O.
(AOB vuông tại O, ta có AB2 = AO2 + OB2 = 42 + 32= 25
(AB = 5cm
Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau. Vậy độ dài
 
Gửi ý kiến