Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

. DỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 7_CÓ MA TRẬN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nuoclanhj
Ngày gửi: 17h:31' 16-12-2018
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 439
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục và đào tạo Trạm Tấu
Trường PTDT Nội trú THCS Trạm Tấu Điểm:
KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG II

Họ và tên: ………………………………..Lớp ……………..

Phần trắc nghiệm (3,5đ).
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng ở mỗi câu sau đây:
Câu 1: Công thức biểu thị mối quan hệ khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x là:
A. B. 
C. D. Cả ba công thức trên đều sai.
Câu 2: Nếu đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là a thì đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là:
A. a2 B. C. D. a
Câu 3: Đồ thị của hàm số y = ax (a 0) là:
A. Một đường thẳng vuông góc với trục tung.
B. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O (0; 0)
C. Một đường cong khép kín.
D. Một đường thẳng vuông góc với trục hoành.
Câu 4: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm K (- 3; - 2) nằm ở góc phần tư thứ mấy ?
A. Thứ I B. Thứ II C. Thứ III D. Thứ IV
Câu 5: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. f(5) = - 2,4 B. f(5) = 2,4 C. f(5) = - 4,2 D. f(5) = 4,2
Câu 6: Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 1 ?
A. M (3; 2) B. N (- 3; 4) C. P (2; 3) D. Q ( 4 ; - 3)
Câu 7: Nếu ba số x; y; z lần lượt tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì ta có thể nói ba số x; y; z lần lượt tỉ lệ thuận với:
A. B. C. D. 
Phần tự luận (6,5đ).
Câu 8 (2,5đ):
a) Viết tọa độ của các điểm A; B; C; D; E trong hình bên:

b) Vẽ hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm:
M (- 1; - 3); N (- 2; 3);
P (0; 1); Q (3; 2);
R (-1; 0).
Câu 9 (2đ): Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số:
y = 3x
y = - 1,5x
Câu 10 (2đ): Cho biết 15 công nhân xây một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 18 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày ? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau). 
Gửi ý kiến