Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra chương II (ĐS 11)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổ Toán
Người gửi: Nguyễn Đình Huy Qt (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:18' 12-12-2014
Dung lượng: 337.0 KB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ KIỂM TRA MỘT TIẾT TOÁN 11 NC
Tổ Toán Môn: ĐS-GT. ĐỀ SỐ :1 (Khối sáng)
Câu 1 (3 điểm): Cho 
Từ A lập được bao nhiêu số có 5 chữ số đôi một khác nhau
Từ A lập được bao nhiêu số lẽ có 4 chữ số đôi một khác nhau
Câu 2 (1,5 điểm): Giải phương trình: (với là số nguyên dương)
Câu 3 (1,5 điểm): Tìm hệ số của trong khai triển biểu thức (với ).
Câu 4 (2 điểm): Cho . Chọn ngẫu nhiên 2 số từ C. Tính xác suất để chọn được 2 số có tích chia hết cho 7
Câu 5 (2 điểm):
Có 2 giá sách. Giá I có: 5 sách Toán, 6 sách Lý. Giá II có: 4 sách Toán, 8 sách Lý. Ở mỗi giá các cuốn sách cùng môn đôi một khác nhau. Từ mỗi giá chọn ngẫu nhiên 1 cuốn sách. Tính xác suất để chọn được 2 cuốn sách khác môn.
Một nhóm có 20 học sinh trong đó có 9 nam và 11 nữ. Chọn ngẫu nhiên 8 học sinh. Tính xác suất để trong 8 học sinh chọn được luôn có không quá 6 nữ.TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ KIỂM TRA MỘT TIẾT TOÁN 11 NC
Tổ Toán Môn: ĐS-GT. ĐỀ SỐ : 2 (Khối sáng)
Câu 1 (3 điểm): Cho 
Từ B lập được bao nhiêu số có 6 chữ số đôi một khác nhau
Từ B lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau
Câu 2 (1,5 điểm): Giải phương trình: (với là số nguyên dương)
Câu 3 (1,5 điểm): Tìm số hạng không chứa trong khai triển biểu thức (với ).
Câu 4 (2 điểm): Cho . Chọn ngẫu nhiên 2 số từ D. Tính xác suất để chọn được 2 số có tích chia hết cho 7
Câu 5 (2 điểm):
a) Có 2 giá sách: Giá I có: 4 sách Toán, 6 sách Lý. Giá II có: 5 sách Toán, 6 sách Lý. Ở mỗi giá các cuốn sách cùng môn đôi một khác nhau. Từ mỗi giá chọn ngẫu nhiên 1 cuốn sách. Tính xác suất để chọn được 2 cuốn sách cùng môn.
b) Một nhóm có 18 học sinh trong đó có 8 nam và 10 nữ. Chọn ngẫu nhiên 7 học sinh. Tính xác suất để trong 7 học sinh chọn được luôn có không quá 5 nữ.

TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ KIỂM TRA MỘT TIẾT TOÁN 11 NC
Tổ Toán Môn: ĐS-GT. ĐỀ SỐ : 1 (Khối chiều)
Câu 1 (3 điểm): Cho 
Từ E lập được bao nhiêu số có 4 chữ số đôi một khác nhau
Từ E lập được bao nhiêu số có 3 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 5
Câu 2 (1,5 điểm): Giải phương trình: (với là số nguyên dương)
Câu 3 (1,5 điểm): Tìm số hạng chứa trong khai triển biểu thức (với ).
Câu 4 (2 điểm): Cho . Chọn ngẫu nhiên 5 số từ S. Tính xác suất để chọn được 5 số có tổng chia hết cho 2
Câu 5 (2 điểm): Có 2 hộp . Hộp I có: 5 bi màu đỏ, 7 bi màu xanh. Hộp II có: 4 bi màu đỏ, 6 bi màu xanh. Ở mỗi hộp các bi cùng màu đôi một khác nhau.
Từ hộp I lấy ngẫu nhiên ra 2 bi, tiếp đó từ hộp II lấy ngẫu nhiên ra 1 bi. Tính xác suất để trong 3 bi lấy được có đúng 2 bi đỏ và 1 bi xanh
Xếp ngẫu nhiên 12 bi ở hộp I thành một hàng ngang. Tính xác suất để có ít nhất hai bi đỏ xếp cạnh nhau
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ KIỂM TRA MỘT TIẾT TOÁN 11 NC
Tổ Toán Môn: ĐS-GT. ĐỀ SỐ : 2 (Khối chiều)
Câu 1 (3 điểm): Cho 
Từ F lập được bao nhiêu số có 3 chữ số đôi một khác nhau
Từ F lập được bao nhiêu số có 4 chữ số đôi một khác nhau và không chia hết cho 5
Câu 2 (1,5 điểm): Giải phương trình: (với là số nguyên dương)
Câu 3 (1,5 điểm): Tìm số hạng chứa trong khai triển biểu thức (với ).
Câu 4 (2 điểm): Cho . Chọn ngẫu nhiên 5 số từ T. Tính xác suất để chọn được 5 số có tổng không chia hết cho 2
Câu 5 (2 điểm): Có 2 hộp . Hộp I có: 5 bi màu đỏ, 7 bi màu xanh. Hộp II có: 4 bi màu đỏ
 
Gửi ý kiến