Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thanh Trọng
Ngày gửi: 15h:33' 25-03-2017
Dung lượng: 167.5 KB
Số lượt tải: 3406
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LÊ QUÍ ĐÔN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC 8
NĂM HỌC 2016 – 2017

Nội dung chương III
Cấp độ
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng





Cấp độ thấp
Cấp độ cao



TL
TL
TL
TL


1) Định lý Ta-Let trong tam giác







Vận dụng được định lý Ta-Let , hệ quả của định lý
Ta-Let để tính độ dài các đoạn thẳng trên hình vẽ cho trước .









2
3
30%

Số câu :
Số điểm :



2
3




2) Tính chất đường phân giác của tam giác


Vận dụng được tính chất đường phân giác của tam giác để tính độ dài các đoạn thẳng trên hình vẽ cho trước .










1
1
10%

Số câu :
Số điểm :


1
1




3) Tam giác đồng dạng








Vẽ được hình theo yêu cầu đề bài .
Vận dụng được các trường hợp đồng dạng để chứng minh hai tam giác đồng dạng trong những trường hợp đơn giản .
Tính các đoạn thẳng từ tỉ số đồng dạng .
Chứng minh các tỉ số bằng nhau hoặc các đẳng thức hoặc hai góc bằng nhau hoặc tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng .













4
6
60%


Số câu :
Số điểm :


1
0.5
2
4.5
1
1


Tổng số câu
Tổng số điểm




4
4.5
2
4.5
1
1
7
10
100%


KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC LỚP 8 NĂM HỌC 2016-2017
Thời gian làm bài 45 phút
Bài 1(4 điểm)
Tính các độ dài x, y trong mỗi hình vẽ sau:
Hình 2
Hình 1











Hình 3
( AD là phân giác của góc BAC)

Bài 2(6điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12 cm, AC = 16 cm. Vẽ đường cao AH.
a) Chứng minh HBA ഗ ABC
b) Tính BC, AH, BH.
c)Tia phân giác của góc B cắt AC và AH theo thứ tự ở M và N.Kẻ HI song song với BN (IAC).Chứng minh AN2=NI.NC










ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài
Câu
Nội dung
Điểm

1
1a
Hình 1
Vì ABC có MN // BC
( định lí Ta-lét)



1đ
(0,25đ)

(0,25đ)

(0,5đ)




1b
Hình 2:
Vì AB // DE (hệ quả của định lí Ta-let)
Hay 
Suy ra : 

2đ

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)
(0,5đ)



1c
Hình 3:
ABC có BD là tia phân giác của góc BAC
 (T/c đường phân giác trong tam giác)

(T/c của dãy tỉ số bằng nhau)
Vậy DB = 3.2 = 6
( Học sinh trình bày cách khác vẫn cho trọn điểm)
1đ

(0,25đ)

(0,25đ)


(0,25đ)

(0,25đ)


3

Hình vẽ 

0,5đ





a
a) Chứng minh HBA ഗ ABC
HBA và ABC có:
 =  = 900(gt)
 chung
Do đó HBA ABC (g.g)
1,5đ


0,5đ
0,5đ
0,5đ



b
 vuông tại A (gt)
 BC2 = AB2 + AC2
 BC = 

cm
* Vì  vuông tại A nên: 
=>  (cm)
* HBA ABC(cmt)
=> 
=>= = 7,2 (cm)
( Học sinh trình bày cách khác vẫn cho
 
Gửi ý kiến