Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE KIEM TRA CONG NGHE 7 HOC KY II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Sỹ
Ngày gửi: 11h:41' 01-04-2015
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 527
Số lượt thích: 0 người



SỞ GD –ĐT NINH THUẬN MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG NGHỆ 7
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ NINH SƠN NĂM HỌC 2014-2015

A. MỤC TIÊU:
- Kiến thức:
Đánh giá việc tiếp thu kiến thức cơ bản của học sinh chương II kỷ thuật chăn nuôi thủy sản và vật nuôi
- Kĩ năng: HS có kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.và thu76c hành
- Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, tính chính xác, thái độ trung thực.
B-HÌNH THỨC: Đề kiểm tra kết hợp hai hình thức: trắc nghiệm khách quan (50%) và tự luận (50%).
Ma Trân
Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ thấp
Vận dụng
cấp độ cao
Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL



Chủ đề 1
Thủy sản
T23 –t30
 Chăm sóc phòng trị bệnh


Chăm sóc và phòng trị bện vật nuôi

Vai trò nhiệm vụ nuôi trồng thủy sản




Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5.đ
5%


1

20%

1

30%


3
5.5đ
55%

Chủ đề 2
Kỷ thuật chăn nuôi và bảo vệ môi trường t31-t50
Vai trò nhiệm vụ chăn nuôi

Thức ăn vật nuôi
Các phương pháp chế biến thức ăn



Phương pháp chọn lọc và quản lý giống


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5.đ
5%

2
1.đ
10%
1

10%



1

10%
5
4.5đ
45%

T. số câu
T. số điểm
Tỉ l
2
1
10%

4

40%
3

50%
9
10đ
100%





I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau. 3đ
Câu 1: Phương pháp nhân giống thuần chủng là phương pháp chọn:
A. Con đực và con cái cùng giống. B. Con đực và con cái khác giống
C. Con đực và con cái cùng dòng D. Con đực và con cái khác dòng.

Câu 2. Khoảng nhiệt độ cho tôm sinh trưởng và phát triển tốt nhất là:
A. 20-25 0C B. 20-30 0C C. 25-35 0C D. 30-35 0C
Câu 3. Trong các phương pháp sau, phương pháp nào không phải là phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein.
A. Nuôi giun đất B. Nhập khẩu ngô, bột
C. Chế biến sản phẩm nghề cá D. Trồng xen canh cây họ đậu
Câu 4. Kiềm hóa với thức ăn có nhiều:
A. Protein B. Xơ C. Gluxit D. Lipit
Câu 5. Thức ăn giàu gluxit có hàm lượng gluxit trong thức ăn là:
A. >14% B. >30% C. >50% D. <50%
6, Thức ăn của lợn thuộc loại thức ăn
A. Cơm gạo, vitamin B. Bột cỏ, ngụ vàng
C. Thức ăn hỗn hợp D. Bột sắn, chất khoáng
II. Tự luận 7đ
Câu 7. Vai trò và nhiêm vụ nuôi trồng thủy sản ?
Câu 8. Thế nào là nhân giống thuần chủng ? Ví dụ. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả ?
Câu 9. Vai trò và nhiệm vụ chăn nuôi ?

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ NINH SƠN

ĐÁP ÁN,HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Môn : Công nghệ 7
Đáp án
Điểm

A. TRẮC NGHIỆM:
(3điểm)

Câu 1: A
0.5 đ

Câu 2: A
0.5 đ

Câu 3: A
0.5 đ

Câu 4: B
0.5 đ

Câu 5: B
0.5 đ

Câu 6: D
0.5 đ

B Tư Luân


1, Nêu được 4 vai trò và 3 nhiệm vụ của ngành nuôi trồng thủy sản
2đ

2, Nêu khái niệm nhân giống thuần chủng ? cho Ví dụ . Nêu được 3 nguyên tắc để nhân giống đạt kết quả cao.
3, Nêu được 4 vai trò và 3 nhiêm vụ của chăn nuôi
3đ
 
Gửi ý kiến