Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra công nghệ 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Chí Tâm
Ngày gửi: 20h:37' 13-10-2015
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
Họ và tênKiểm tra: 1 tiết
LớpMôn Công nghệ


Câu1: (3 điểm)
Chọn từ thích hợp (liền đậm, liền mảnh, vẽ hỡ, vẽ đóng kín điền vào chỗ trống.
1: Ren trục:
a. Đường chân ren được vẽ bằng nét…………………………………………………… b. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét
c. Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét
d. Vòng tròn chân ren đượcbằng nét
2 Ren lỗ:
a. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét……………………………………………………
b. Đường chân ren được vẽ bằng nét……………………………………………………
c. Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét
d. Vòng tròn chân ren đượcbằng nét
Câu 2: (3 điểm)
Vì sao phải học vẽ kỷ thuật? Bản vẽ kỷ thuật dùng để làm gì? em hãy nêu nội dung của bản vẽ .
Câu 3: (4 điểm)
Vẽ hình chiếu đứng,
hình chiếu bằng và mặt cắt của
hình chiếu cạnh vật thể hình bên

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Họ và tênKiểm tra: 1 tiết
LớpMôn Công nghệ


Câu1: (3 điểm)
Chọn từ thích hợp (liền đậm, liền mảnh, vẽ hỡ, vẽ đóng kín điền vào chỗ trống.
1: Ren trục:
a. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét
b. Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét
c. Đường chân ren được vẽ bằng nét……………………………………………………
d. Vòng tròn chân ren đượcbằng nét
2 Ren lỗ:
a. Đường chân ren được vẽ bằng nét……………………………………………………
b. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét……………………………………………………
c. Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét
d. Vòng tròn chân ren đượcbằng nét
Câu 2: (3 điểm)
Vì sao phải học vẽ kỷ thuật? Bản vẽ kỷ thuật dùng để làm gì? em hãy nêu nội dung của bản vẽ .
Câu 3: (4 điểm)
Vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh
và mặt cắt của hình chiếu bằng
vật thể hình bên.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Họ và tênKiểm tra: 1 tiết
LớpMôn Công nghệ


Câu1: (3 điểm)
Chọn từ thích hợp (liền đậm, liền mảnh, vẽ hỡ, vẽ đóng kín điền vào chỗ trống.
1: Ren trục:
a. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét
b. Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét
c. Đường chân ren được vẽ bằng nét……………………………………………………
d. Vòng tròn chân ren đượcbằng nét
2 Ren lỗ:
a. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét……………………………………………………
b. Đường chân ren được vẽ bằng nét……………………………………………………
c. Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét
d. Vòng tròn chân ren đượcbằng nét
Câu 2: (3 điểm)
Vì sao phải học vẽ kỷ thuật? Bản vẽ kỷ thuật dùng để làm gì? em hãy nêu nội dung của bản vẽ chi .
Câu 3: (4 điểm)
Vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, và mặt cắt
Của hình chiếu cạnh vật thể hình bờn.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 
Gửi ý kiến