Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Kiên
Ngày gửi: 08h:57' 22-04-2019
Dung lượng: 22.8 KB
Số lượt tải: 1277
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Cửa Tùng
Lớp : 34
Họ và tên:………………..………………………..……………..
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Môn: TOÁN
Thời gian: 40 phút
Ngày kiểm tra:…./…../ 2019

Điểm
Lời phê của thầy (cô)giáo

Câu 1:Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Số liền sau của số 54 829 là:
A. 54 828.         B. 54 839.          C. 54 830.             D. 54 819.
Câu 2: 
a.Đúng ghi Đ, sai ghi S:
II: Hai…..                      IV: Bốn….
IV: Sáu….                    V: Năm….
X: Mười….                 VI: Sáu….
XI: Chín ….                 IX: Chín….
b.Bốn bạn Xuân, Hạ, Thu, Đông có cân nặng lần lượt là 33kg, 37kg, 35kg, 39kg. Dựa vào số liệu trên hãy sắp xếp cân nặng của các bạn theo thứ tự tăng dần. ..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Câu 3: Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:
A. 6cm2                  B. 9cm                  C. 9cm2                        D. 12cm
Câu 4:
 a.Kết quả của phép chia 36952 : 4 là:
A. 9283              B. 9238               C. 8329              D. 5961
b. Kết quả của phép nhân 1544 9 x 5 là:
A. 6176 B. 77245 C. 3089 D. 54277
Câu 5: Tính giá trị của biểu thức:
(45408 + 8219): 7 60918 –6856 x 4
................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Hình bên có .........góc vuông  và .......góc không vuông.

Câu 7:
a.Lan có 5000 đồng, Mai có số tiền gấp 3 lần số tiền của Lan. Vậy số tiền Mai có là:
A. 8000 đồng              B. 3000 đồng               C. 15 000 đồng           D. 18 000 đồng
b. Ngày 29 tháng 8 là thứ bảy. Vậy ngày 3 tháng 9 là thứ mấy?
A. Thứ tư B. Thứ năm C. Thứ sáu D. Thứ bảy
Câu 8: 45 chiếc ghế được xếp thành 5 hàng. Hỏi 1125 chiếc ghế như thế xếp được thành mấy hàng?
................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9: 
a. Tìm y:Y x 4 = 32 x 8                                 ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................
b. Tính nhanh
134 x 100 + 250 x 100 – 84 x 100 ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

Câu 10: Cho chu vi hình chữ nhật bằng 40cm, tính diện tích hình chữ nhật đó biết chiều dài bằng 16cm.
................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................
Biểu điểm
Câu 1:(M1 0.5)
Câu 2:  (M1- 0.5)
Câu 3:  (M2 - 1)
Câu 4:  (M2- 1)
Câu 5: (M3 - 1)
Câu 6: (M2 - 1)
Câu 7:(M2 - 1)
Câu 8: (M3 - 2)
Câu 9:  (M3 - 1)
Câu 10: (M4 - 1)
Đáp án môn : Toán
Câu 1: C
Câu 2:a. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
II: Hai  Đ              IV: BốnĐ
IV: Sáu      S              V: NămĐ
X: Mười    Đ              VI: Sáu Đ
XI: Chín    S            IX: Chín Đ
b. 33kg, , 35kg, 37kg , 39kg .
Câu 3: C
Câu 4:a. Bb. B
Câu 5: (45408 + 8219): 7 60918 –6856 x 4
= 53627: 7 = 60918 – 27424
= 7661 = 33494
Câu 6: Hình bên có 4.góc vuông  và 4 góc không vuông.
Câu 7:a. C b.B
Câu 8:
Mỗi hàng có số cái ghế là:
45 : 5 = 9 ( cái )
1125 cai ghế xếp số hàng là:
1125: 9 = 125(hàng)
Đáp số: 125 hàng
Câu 9. Tìm y: Y x 4 = 32 x 8
Y x 4 = 256
Y = 256 : 4
Y= 64    

b. Tính nhanh
134 x 100 + 250 x 100 – 84 x 100
= (134 + 250 - 84)  x 100
= 300x 100
=       30.000 
Câu 10:
Nửa chu vi hình chữ nhật là:
40 : 2 = 20(cm) 
Chiều rộng dài là:
20 – 16 = 4 (cm) 
Diện tích hình chữ nhật là:
16 x 4 = 64(cm2 )
Đáp số: 64 cm2 


 
Gửi ý kiến