Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra cuối năm 4 mức độ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hiền
Ngày gửi: 17h:59' 18-05-2018
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 568
Số lượt thích: 2 người (Lê Văn Ngà, Hồ Huy Tuấn)
Trường TH Quảng Thành Thứ…….ngày…….tháng 5 năm 2018
Họ và tên:…………………………….. Kiểm tra cuối năm
Lớp: 4A……. Môn Tiếng Anh
Điểm

……..
Nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Part 1 Listening (10 phút – 4 điểm) …………
Question 1 Nghe và viết T hay F. (1 điểm)
Rosy and Tim were in the park. ....................
It’s ten thirty now. ....................
This month is June. ....................
A goose is quieter than a hen. ....................
Dad is taking lots of photos. ....................
Question 2 Nghe và nối. (1 điểm)
Hello, my name’s Rosy. Look at our family’s photo.
Grandma is wearing
Dad is wearing
Billy is wearing
Mom is wearing
And I am wearing
Question 3 Nghe và đánh dấu ( (1 điểm)


 4. 

 5. 

Question 4 Nghe và khoanh vào đáp án đúng. (1 điểm)
My name’s ________. Today is my cousin’s wedding.
My mom is _________ lots of photos.
My dad is __________ the new car.
My brother is ________ a big chocolate cake.My sister is _________ her hair.

Part 2 Speaking (2 điểm) ………
Part 3 Reading and writing (30 phút - 4 điểm) ...........
Question 5 Nối tranh thích hợp với từ. (1 điểm)
  
Question 6 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. (1 điểm)

louder quieter faster slower bigger
Look at the photo. The cow is (1) ……........ than the sheep. The goose is (2)………….than the hen, “honk, honk, honk” says the goose. And the cow is (3) ………….. than the sheep, “clop, clop, clop” goes the cow. The hen is (4)……………. than the goose, “cluck, cluck, cluck” says the hen. The sheep is (5)…………than the cow. It’s fun to see this photo.
Question 7 Sắp xếp từ tạo thành câu đúng. (1 điểm)
1. I / an / have / apple. /
…………………………………………………………
2. Mom’s / cakes / for / the / making / wedding./ …………………………………………………………
3. in / an / airport? / he / Does/ work/
…………………………………………………………
4. The / cow / slow / on / is / farm. / the/
…………………………………………………………
5. babies / The/ sad. / weren’t / They/ hungry./ were/
…………………………………………………………
Question 8 Sắp xếp chữ cái tạo thành từ đúng. (1 điểm)
1. vna -> ………

dnoeyk> ……….. 3. mysse -> ……………..

4. anviittino-> …………….. 5. sacfr-> …………..Speaking test
Part 1 Listen and repeat: T reads or plays the CD, st repeats
Part 2 Point , ask and answer: T points and asks , st answers
Part 3 Listen and comment : ( Yes or No) T points and says , st replies
Part 4 Interview. + T asks sts to work in pairs. + Sts ask and answer:
Transcript
Question 1. Listen and write true or false.
Rosy and Tim were in the park.
It’s twelve thirty now.
This month is June and it’s my birthday.
A goose is louder than a hen.
What’s dad doing? He’s taking lots of photos.
Question 2 Listen and match.
Hello, my name’s Rosy. Look at our family’s photo.
Grandma is wearing a black skirt.
Dad is wearing black boots.
Billy is wearing a red scarf.
Mom is wearing a red shirt.
And I am wearing a yellow dress.
Question 3 Listen and check
What time is now? It’s eleven fifteen.
He was outside. He was very wet.
It’s five thirty and the weather is windy outside.
It was Billy’s birthday. He was very happy.
The babies weren’t sad. They were happy.
Question 4 Listen and circle the correct word.
My name’s Mai. Today is my cousin’s wedding.
My mom is taking lots of photos.
My dad is washing the new car.
My brother is eating a big chocolate cake.My sister is brushing her hair.
KEY
Part 1 Listening
Q1. F T F T Q2. 2c 3e 4b 5a Q3. 2 wet; 3 5:30 4 birthday 5 happy
Q4.
Part
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓