Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

De kiểm tra dại số 9 chương 2 có MT-Đ;ĐA

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Quốc Tuấn
Ngày gửi: 10h:14' 25-11-2017
Dung lượng: 132.0 KB
Số lượt tải: 359
Số lượt thích: 0 người
Tiết 32 - Đề kiểm tra 1 tiết chương II – Đại số 9
I.Ma trận đề kiểm tra.

Cấp độ
Tên
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL


Hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số
y = ax + b (a0)
Nhận biết được hàm số bậc nhất, t/c của hàm số
Xác định được h/s bậc nhất, t/c của hàm số, vẽ đồ thị
Số câu
Số điểm
C1,2
1,0


C1, 3:1/3
3,0
10/3
4,0

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Nhận biết được vị trí tương đối của 2 đường thẳng

Xác định được hai đt song song, hai đường thẳng cắt nhau.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
C4
0,5
C2
3,0


2
3,5

Hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b (a0)
Nhận biết được được hệ số góc của đường thẳng y = ax+b (a0)

Xác định được hệ số góc
Tính được hệ số góc của đường thẳng


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
C3
0,5
1/3
1,0

C 3: 1/3
1,0
5/3
2,5

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2,0 20%
4/3
3,0
30%
5/3
4,0
40%
7
10
100%


II. Đề bài.
I. Trắc nghiệm khách quan (2,0điểm):
* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng
Câu 1. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất:
A. B. C. D. 
Câu 2. Trong các hàm số bậc nhất sau, hàm nào là hàm nghịch biến:
A. B. C. D. 
Câu 3. Hệ số góc của đường thẳng: là:
A. 4x B. -4x C. 4 D. 9
Câu 4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng (d1): và (d2): là:
A. Song song B. Song song hoặc trùng nhau
C. Trùng nhau. D. Cắt nhau
II. Tự luận (8,0 điểm):
Câu 1 (2,0 điểm): Cho các hàm số: y = 2x + 3; y = –x + 2; y = 2x2 + 1; y = – 2
a. Trong các hàm số trên, hàm số nào là hàm số bậc nhất?
b. Trong các hàm số bậc nhất tìm được ở câu a, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên tập hợp ? Vì sao?
Câu 2 (3,0 điểm): Cho hai hàm số bậc nhất y = mx + 5 và y = (m + 1)x – 7. Tìm giá trị của m để đồ thị hai hàm số đã cho là:
a. Hai đường thẳng song song
b. Hai đường thẳng cắt nhau.
Câu 3 (3,0điểm): Cho hàm số bậc nhất.
a. Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm M (1 ; 3).
b. Vẽ đồ thị của hàm số.
c. Tính góc tạo bởi đồ thị của hàm số và trục Ox.

III. ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (3 điểm).
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Tổng

Đáp án
B
A
C
D


Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
2,0 điểm

Phần II. Tự luận. (7 điểm).
Câu
Nội dung
Điểm

1
a. Hàm số bậc nhất là: y = 2x + 3; y = –x + 2
1,0


b. Hàm số y = 2x + 3 đồng biến trên vì
 
Gửi ý kiến