Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra Đại số 9 chuơng II ma trận và đáp án đẹp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Trọng Hai (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:47' 23-11-2015
Dung lượng: 117.5 KB
Số lượt tải: 303
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ Thấp
Cấp độ CaoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Hàm số bậc nhất và đồ thị

Nhận biết được hàm số bậc nhất ; hàm số đồng biến, nghịch biến
Biết vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất
y = ax + b ( a0) .
Biết xác định tọa độ điểm của hs bậc nhất và tìm hệ số thông qua tọa độ điểm.
Vận dụng kiến thức để tính được khoảng cách, diện tích một hình,…


Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,51
1,5

2
1

1
1,5

1
3,5

6
8
80%

 Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Nhận biết được vị trí tương đối của hai đường thẳng là đồ thị của hàm số bậc nhất.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%1
0,5
5%

Hệ số góc của đường thẳng


Hiểu được hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a0)
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %1
1,5
1
1,5
15%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
2
3
30%
3
2,5
25%
1
3,5
3,5%
8
10
100%

TRƯỜNG THCS: ……………… BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐẠI SỐ LỚP 9
Lớp:…………………………….. Nội dung: Chương II - Thời gian: 45 phút (đề 6)
Họ tên:…………………….......... (Ngày kiểm tra:……/ 11 / 2011)
Điểm:
Lời phê của Thầy giáo:


A. Trắc nghiệm: ( 2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x + 1 là:
A. (;0) B. (;1) C. (2;-4) D. (-1;-1)
Câu 2. Hàm số bậc nhất y = (k - 3)x - 6 đồng biến khi:
A. k  3 B. k  -3 C. k > -3 D. k > 3
Câu 3. Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:
A. -8 B. 8 C. 4 D. -4

Câu 4. Hai đường thẳng y = - x +  và y = x +  có vị trí tương đối là:
A. Song song B. Cắt nhau tại một điểm có tung độ bằng 
C. Trùng nhau D. Cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng 

B.TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 5: ( 3điểm) Cho đường thẳng y = (2 – k)x + k – 1 (d)
Với giá trị nào của k thì (d) tạo với trục Ox một góc tù ?
Tìm k để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5 ?
Câu 6: ( 5điểm) Cho hai hàm số y = 2x – 4 (d) và y = – x + 4 (d’)
Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ?
Gọi giao điểm của đường thẳng (d) và (d’)với trục Oy là N và M, giao điểm của hai đường thẳng là Q.
Xác định tọa độ điểm Q và tính diện tíchMNQ ? Tính các góc củaMNQ ?


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
TRẮC NGHIỆM( 2 điểm) Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm
1
2
3
4

A
D
B
B


TỰ LUẬN: ( 8 điểm)
Câu 1:
( 3điểm)
a) Để đường thẳng (d) tạo với trục Ox một góc tù thì a < 0
Tức là : 2 – k < 0 k > 2
b) Để đường thẳng (
 
Gửi ý kiến