Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra Đại số 9 chuơng II ma trận và đáp án đẹp (2)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Trọng Hai (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:50' 23-11-2015
Dung lượng: 130.0 KB
Số lượt tải: 301
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra chương II – Đại số lớp 9
Thời gian 45 phut
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra học sinh các đơn vị kiến thức sau: Định nghĩa hàm số bậc nhất, tính đồng biến ( nghịch biến) của hàm số bậc nhất . Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất, xác định góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b ( a  0) với trục Ox. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong m/p Oxy và hệ thức tương ứng.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vhocjgiair các bài tập cụ thể chẳng hạn: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, xác định tọa độ giao điểm bằng phép tính, tính góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox; Tìm điều kiện của tham số ( m) để hàm số là hàm bậc nhất, đồng biến hay nghịch biến, có đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận trong biến đổi, vẽ đồ thị, sử dụng tính chất; tính trung thực trong kiểm tra
II. Ma trận đề kiểm tra:

Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Hàm số, đồ thị của hàm số: y = ax + b (a 0)
Nhận biết được hàm số đồng biến hay nghịch biến qua hệ số a của h/s
Biết cách xác định một điểm thuộc hay không thuộc đồ thị của hàm số
Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %
4:1a,c,d;2a 2,0
20%
1câu:2b
0,5
5%


5
2,5 điểm
= 25%

2) Hệ số góc của đường thẳng. Hai đường thẳng song song và hai đường thẳng cắt nhau

Vẽ được đồ thị của h/s, tìm được giá trị cuat tham số để hai đường thẳng song song và hai đường thẳng cắt nhau
Vận dụng được t/c của đồ thị hàm số để xác định giao điểm của hai đồ thị , tính được số đo góc tạo bởi đường thẳng với trục Ox, tính được k/c giữa hai điểm trên mp tọa độ


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

3câu : 3a-2c;d
3,0
30%
3câu:3d,b; 2e
3,0
30%
1câu: 3c
1,5
10%
7câu
7,5 điểm
75%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lê %
4
2,0 20%
4
3,5
35 %
3
3,0
30 %
1
1,5
15%
12
10 điểm
100%


Đề kiểm tra chương II - Đại số lớp 9
Bài 1: 1,5 đ Với mỗi hàm số sau, hãy chỉ ra các hệ số a, b và cho biết hàm số đó đồng biến hay nghịch biến?
a) y = 2x – 5 ; b) y = -x + 3 ; c) y = 7 – (1 - )x
Bài 2: (3,0 đ) Cho hàm số y = ( m – 1 ).x + 3. Tìm m để
a) Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất?
b) Đồ thị hàm số đi qua A(2,1)
c) Hàm số đã cho có đồ thị là đường thẳng song song với đường thẳng y = 3x + 2
d) Hàm số đã cho có đồ thị là đường thẳng cắt đường thẳng y = 3x + 2
e) Có giá trị nào của m để đường thẳng y = ( m – 1 ).x + 3 cắt đường thẳng y = 3x + 2 tại một điểm trên trục tung? Vì sao?
Bài 4: 5,5đ Cho hai hàm số bậc nhất y = - 2x + 5 (d ) và y = 0,5 x ( d’)
a)1,5 Vẽ đồ thị (d) và ( d’) của hai hàm số đã cho trên cùng một hệ tọa độ Oxy .
b) 1,5 Tìm tọa độ điểm M là giao điểm của hai đồ thị vừa vẽ (bằng phép tính và trên đồ thị)
c)1,5 Tính góc 1 tạo bởi đường thẳng (d ) và 2 tạo bới đường thẳng (d2) với trục hoành Ox (làm tròn kết quả đến độ )
d)1,0 Gọi giao điểm của (d) với trục Oy là A, tính chu vi và diện tích MOA. ( đơn vị đo trên các trục toạ độ là centimet)
IV. Đáp án:
Câu

 
Gửi ý kiến