Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ I có ma trận

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đề kiểm tra đánh giá chất lượng Toán 7 giữa học kỳ I có ma trận
Người gửi: Lê Trọng Liệu
Ngày gửi: 20h:54' 24-10-2021
Dung lượng: 238.0 KB
Số lượt tải: 390
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I
Năm học : 2021-2022

Môn Toán 7


Cấp độ

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1.Số hữu tỉ. Các phép toán trên tập hợp số hữu tỉ
 Biết được số thuộc tập hợp số hữu tỉ là số viết được dưới dạng với

Tính được
các phép tính về số hữu tỉ.Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q

.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25đ
2,5%

4

10 %


1

10 %


6
2,25đ
22,5%

2.Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Lũy thừa của một số hữu tỉ


Biết tính giá trị tuyệt đối, luỹ thừa của một số hữu tỉ
Giải được các bài tập vận dụng giá trị tuyệt đối


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


2
0,5đ
2,75%
1

10%
3
1,5đ
15

3.Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Nhận biết được tính chất của tỉ lệ thức
Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng có lời văn.

Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng tìm hai số khi biết tỉ số và tổng hai bình phương


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25đ
2,5%
1
1,5đ
15%

1
0,5đ
5%
3
2,25đ
22,5%

4. Tiên đề Ơ clit .
Hai đường thẳng song song
Biết được nội dung Tiên đề Ơclit

Phân biệt được tính chất của hai đường thẳng song song


Vận dụng được tính chất của hai đường thẳng song song
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25đ
2,5%

3
0,75đ
7,5%


3

30%


7

40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75đ
75%

9
2,25đ
22,5%5
5,5 đ
55%

2
1,5đ
15%
19
10đ
100%


ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I
Năm học : 2021-2022
Môn Toán 7

Trắc nghiệm:
Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng ghi vào bài làm của em trong các câu từ câu số 1 đến câu số 12:
Câu 1.Chọn đáp án đúng :
A. -5 N
B. -5 Z
C. -5 Q
D. -5 Q

Câu 2. Kết quả của phép tính: 
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 3 . Kết quả của phép tính: - 0,35 . 
A - 0,1
B. -1
C. -10
D. -100

Câu 4. Kết quả của phép tính: 
A. -6
B. 
C. 
D. 

Câu 5. Kết quả phép tính: là :
A. 
B. 
C. 
D. 


Câu 6. Giá trị của biểu thức : - 3,4 : 1,7 - 0,2 là :
A. 1,8
B. - 1,8
C. 2,2
D. - 2,2

Câu 7. Kết quả phép tính: =
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 8. Chỉ ra đáp án sai
 
Gửi ý kiến