Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra Địa lí lớp 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Minh
Ngày gửi: 21h:59' 14-06-2008
Dung lượng: 164.5 KB
Số lượt tải: 910
Số lượt thích: 1 người (phạm thị ánh)
Họ và tên:……………………………… Ngày tháng 12 năm 2007
Lớp: 6
Bài kiểm tra học kì I
Môn: địa lí 6. Thời gian: 45’

Điểm
Lời phê của cô giáo


Phần I. Trắc nghiệm(4 điểm)
Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau đây:
1.Khu vực giờ gốc là:
A.Khu vực có đường kinh tuyến gốc đi qua chính giữa.

B. Khu vực giờ có tên GMT

C. Khu vực giờ 0.
D. Cả A, B, C đều đúng
2. Việt Nam nằm ở khu vực giờ thứ:
A. 6
C. 8

B. 7
D. 9

3. Do Trái Đất quay từ Tây sang Đông lên:
A. Giờ khu vực phía Đông bao giờ cũng sớm hơn giờ khu vực phía Tây.
B. Giờ khu vực phía Tây bao giờ cũng sớm hơn giờ khu vực phía Đông.
C. Cả A, B đều sai.
D. Cả A, B đều đúng.
4. Khu vực giờ gốc là 13 giờ, lúc này ở Việt Nam là:
A. 6 giờ.
C. 20 giờ.

B. 10 giờ.
D. 19 giờ.

5. Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm:
A.Lớp vỏ, lớp trung gian, lớp không khí.
C. Lớp vỏ, lớp đất, lớp lõi.

B. Lớp nước, lớp trung gian, lớp lõi
D. Lớp vỏ, lớp trung gian, lớp lõi.

6. Trong cấu tạo bên trong của Trái Đất, lớp vỏ có độ dày khoảng:
A. Từ 5 – 15 km.
C. Từ 5 – 70 km.

B. Từ 15- 70 km.
D. Cả A, B, C đều sai.

7. Lớp lõi của Trái Đất là nơi vật chất ở trạng thái:
A. Rắn chắc.
C. Quánh dẻo.

B. Lỏng ở ngoài rắn ở trong.
D. Rắn ở ngoài lỏng ở trong.

8. Các lục địa trên thế giới chủ yếu phân bố ở:
A. Nửa cầu Bắc.
C. Nửa cầu Đông.

B. Nửa cầu Nam.
D . Nửa cầu Tây.

9. Lục địa có diện tích lớn nhất là:
A. Lục địa Mĩ.
C. Lục địa Cực.

B. Lục địa Phi.
D. Lục địa á- Âu.

10. Trên bề mặt Trái Đất có 4 đại dương là:
A. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải, Băc Băng Dương.

B. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Biển bắc, ấn Độ Dương.
C. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, ấn Độ Dương, Băc Băng Dương
D. Cả A, B, C đều đúng.

11. Tác nhân gây ngoại lực là:
A. Nhiệt độ, gió.
C. Nước ngầm, nước biển, băng hà.

B. Con người.
D. Cả A, B, C đều đúng.

12. Nguyên nhân tạo ra núi lửa và động đất:
A. Núi lửa do ngoại lực, động đất do nội lực.
C. Cả hai đều do ngoại lực.

B. Núi lửa do nội lực, động đất do ngoại lực.
D. Cả hai đều do nội lực.

13. Dung nham núi lửa là:
A. Mắcma nóng chay trào lên mặt đất.
C. A đúng B sai.

B. Mắcma nóng chay phun ra khỏi mặt đất.
D. Cả A, B đều đúng.

14. Núi lửa hoạt động là:
A. Núi lửa đã phun.
C. Núi lửa đang phun.

B. Núi lửa sắp phun.
D. Cả A, B ,C đều sai.

15. Các hang động ở vùng núi đá vôi được hình thành do:
A. Nước ngầm.
C. Nước mưa.

B. Gió.
D. Cả A và C đều đúng.

16. Con người là tác nhân làm thay đổi địa hình bề mặt Trái Đát rất lớn về mặt:
A. Tích cực.
C. Cả A, B đều đúng.

B. Tiêu cực.
D. Cả A, B đều sai.

Phần II. Tự luận(6 điểm)
Câu 1.Trái Đất có những vận động chính nào? Kể tên các hệ quả của mỗi vận động?(2 điểm)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2. Trình bày nguyên nhân sinh ra hiện tượng các mùa trong năm trên Trái Đất?(1 điểm)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Câu3. Trình bày nguyên nhân hình thành động đất và núi lửa? Tác hại của chúng và biện pháp khác phục. (3 điểm)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Họ và tên:……………………………… Ngày tháng 12 năm 2007
Lớp: 6
Bài kiểm tra

Môn: Địa lí 6. Thời gian: 15’.

Điểm
Lời phê của cô giáo

Câu1. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:
1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm:
A.Lớp vỏ, lớp trung gian, lớp không khí.
C. Lớp vỏ, lớp đất, lớp lõi.

B. Lớp nước, lớp trung gian, lớp lõi
D. Lớp vỏ, lớp trung gian, lớp lõi.

 2. Lớp vỏ Trái đất được cấu tạo bởi:
A.Một khối địa mảng thống nhất liên tục.
B. Một số các địa mảng nằm kề nhau tạo thành, các địa mảng không cố định mà di chuyển rất chậm.
C. Một số các địa mảng nằm kề nhau tạo thành, các địa mảng không di chuyển rất cố định ở một vị trí.
D. Cả 3 đều sai.
3. Những nơi địa hình nhô lên thành núi và thường xảy ra động đất , núi lửa là:
A. Chỗ tiếp xúc của hai địa mảng xô vào nhau.
B. Chỗ tiếp xúc của hai địa mảng tách xa nhau.
C. Cả hai đều đúng.
D. Cả hai đều sai.
Câu 2. Hoàn thành bảng sau:

Lớp

độ dày
Trạng thái
Nhiệt độ
Rắn chắc


Gần 3000 km
Cao nhất khoảng 5000o CCâu 3. Trong cấu tạo của Trái Đất lớp nào có vị trí quan trọng nhất? Vì sao?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên:………………………………
Lớp: 6 Ngày tháng 12 năm 2007
Bài kiểm tra

Môn: Địa lí 6. Thời gian: 15’.

Điểm
Lời phê của cô giáo
No_avatarf

mình thi xong rùi đề dễ ợt í

 
Gửi ý kiến