Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hoàng Bích Hạnh
Ngày gửi: 16h:27' 18-09-2021
Dung lượng: 76.1 KB
Số lượt tải: 270
Số lượt thích: 0 người
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 11, THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
TT
Nội dung kiến thức/kĩ năng
Đơn vị kiến thức/kĩ năng
Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao1
A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
A.1. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC

Nhận biết:
- Trình bày được đặc điểm về kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển.
- Trình bày được đặc điểm về kinh tế - xã hội của nhóm nước đang phát triển.
- Trình bày được đặc điểm nổi bật của cách mạng khoa học và công nghệ.
Thông hiểu:
- Trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế.
- Trình bày được sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, nước công nghiệp mới (NIC).
3
1

A.2. XU HƯỚNG TOÀN CẦU HOÁ, KHU VỰC HOÁ
Nhận biết:
- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hoá.
- Trình bày được biểu hiện của khu vực hoá.
- Biết một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực.
Thông hiểu:
- Trình bày được các hệ quả của toàn cầu hoá.
- Biết lí do hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực.
3
1

A.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU

Nhận biết:
- Biết được đặc điểm dân số của nhóm nước phát triển.
- Biết được đặc điểm dân số của nhóm nước đang phát triển.
- Biết được biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdôn
- Trình bày được một số biểu hiện của ô nhiễm môi trường.
Thông hiểu:
- Biết được hệ quả của vấn đề dân số của thế giới, của các nhóm nước.
- Hiểu được nguyên nhân của ô nhiễm môi trường.
Vận dụng:
- Giải thích được bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển và già hoá dân số ở các nước phát triển.
- Giải thích được đặc điểm dân số của thế giới, của nhóm nước và hệ quả của nó.
Vận dụng cao:
- Phân tích được hậu quả của ô nhiễm môi trường.
- Viết báo cáo ngắn gọn về một số vấn đề mang tính toàn cầu.
- Nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.
- Hiểu được nguy cơ chiến tranh và sự cần thiết phải bảo vệ hoà bình.
4
2
b*
1A.4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC

Nhận biết:
- Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi.
- Ghi nhớ một số địa danh của các nước ở châu Phi.
- Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở Mĩ La-tinh.
- Ghi nhớ một số địa danh của các nước ở Mĩ La-tinh.
- Biết được tiềm năng phát triển kinh tế và ghi nhớ một số địa danh của các nước ở khu vực Trung Á.
- Biết được tiềm năng phát triển kinh tế và ghi nhớ một số địa danh của các nước ở khu vực Tây Nam Á.
Thông hiểu:
- Trình bày được một số vấn đềcần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở châu Phi.
- Trình bày được một số vấn đềcần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở Mĩ La-tinh.
- Trình bày được một số vấn đềcần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở khu vực Trung Á.
- Trình bày được một số vấn đềcần giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia ở khu vực Tây Nam Á.
6
4
2

B. KĨ NĂNG
Thông hiểu:
- Nhận xét bảng số liệu.
- Nhận xét biểu đồ.

4


Vận dụng:
- Vẽ và phân tích biểu đồ; phân tích số liệu thống kê.


1 (a,b*)Tổng

16
12
1
1

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức

40
30
20
10

Tỉ lệ chung

70
30

Lưu ý:
Với câu hỏi ở mức độ
 
Gửi ý kiến