Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 LỚP 4 TT 22 TOÁN + TV

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngân Bính (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:24' 23-10-2017
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 10528
Số lượt thích: 0 người


Đề chính thức
(Đề gồm 2 trang)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học: 2017-2018
MÔN: TOÁN LỚP 4
Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày kiểm tra: /10/2017


Họ và tên:............................................
Lớp:.............Bản:.................................
Điểm
Bằng số: ................
Bằng chữ: ..............

Lời nhận xét của thầy (cô) giáo
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Học sinh làm bài vào giấy này

(Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 9)
 Câu 1: (0,5 điểm) Trong các số dưới đây chữ số 7 trong số nào có giá trị là 7000:
    A. 71 608                     B. 57 312                C. 570 064            D. 56 738
Câu 2: (0,5 điểm) Cách đọc: "Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm linh tám". Đúng với số nào?
    A. 35 462 008            B. 35 460 208          C. 35 462 208        D. 35 462 280
Câu 3: (0,5 điểm) Số lớn nhất trong các số 79 217;  79 257;  79 381; 79 831.
     A. 79 217             B. 79 257           C. 79 381                  D. 79 831
Câu 4: (0,5 điểm) Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
     A. 128; 276; 762; 549                            B. 276; 549; 762; 128      
D. 762; 549; 276; 128 C. 128; 276; 549; 762                         
Câu 5: (0,5 điểm) Cho 2m 7cm = ..................... cm.   Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
        A. 27                  B. 207               C. 2007                 D. 270
Câu 6: (0,5 điểm) 3 tấn 72 kg = ............kg.
        A.    372            B. 3027             C. 3072                    D. 3070             
Câu 7: (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức 25 + 9 + 5 là:
A. 29 B. 39 C. 59 D. 49
Câu 8: (0,5 điểm) Giá trị của x trong phép tính x – 425 = 625 là:
A. 1050 B. 1000 C. 2050 D. 3000
Câu 9: (1 điểm)
Trong hình bên có:
góc nhọn        
    góc vuông         
góc tù      
   góc bẹt         
Câu 10: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.
     a,    465218 + 342905                        b,  839084 –  46937
             ............................                           ..............................
             ...........................                            ..............................
             ...........................                            ..............................
             ............................                           ...............................
Câu 11: (1 điểm)
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: M N
a) MN vuông góc với NP.
b) MN vuông góc với MQ.
c) MQ vuông góc với QP.
d) QP không vuông góc với PN Q P
Câu 12. (2điểm) Giải Bài toán sau:
     Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được 48 km, giờ thứ ba chạy được 53 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?
..…………………………………………………….………………..…………………………………………………………………….……….….…..……………………………………………………………………….…….....……..…………………………………………………………………….……….……..………………………............................................................................................................................................................................................................................................. 
Câu 13. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99
..…………………………………………………….………………..…………………………………………………………………….……….….…..……………………………………………………………………….……...……..……...……………………………………………………………….……….……..……………………….............................................................................................................       
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học: 2017-2018
MÔN: TOÁN LỚP 4

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
C
D
C
B
C
D
A

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Câu 9: (1 điểm) Trong hình bên có.
2 góc vuông.
4 góc nhọn
1 góc tù
1 góc bẹt
Câu 10: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.
              a ,   808123                            b,  792147
Câu 11: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S
S
Đ
Đ
Đ
Câu 12: (2 điểm)
Bài giải
                                   Cả ba giờ ô tô đó chạy được là:                       (0,25đ)
                                       40 + 48 + 53 = 141 (km)                          (1đ)
                                      Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được là:             (0,25đ)
                                         141 : 3 = 47 (km)                                  (1đ)
                                                     Đáp số: 47 km.                             (0,5đ)
Câu 13: (1 điểm)
Tính bằng
 
Gửi ý kiến