Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề kiểm tra giữa kì 2 - 04

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hoài Thương
Ngày gửi: 17h:51' 21-03-2021
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 803
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 4 NĂM 2020 - 2021
MÔN TIẾNG ANH
Chọn từ khác loại
1. A. visit 
B. travel 
C. join 
D. the

2. A. fatter
B. thinner 
C. slim
D. bigger

3. A. milk
B. fish 
C. chicken
D. beef

4. A. singer 
B. teacher 
C. engineer
D. work

Chọn đáp án đúng
1. My sister is _________ clerk.
A. a
B. an
C. the
D. X
2. Would you like _________orange juice?
A. many
B. much
C. some
D. little
3. – _________ day is it today? – It’s Monday.
A. What
B. When
C. Who
D. How
4. – What does she __________ like? – She’s slim.
A. look
B. do
C. see
D. have
5. My birthday is __________ November 1st.
A. in
B. at
C. on
D. of
6. – What are you doing, Linda? – I’m __________ a comic book..
A. reading
B. listening
C. writing
D. speaking
7. He does his homework __________ half past nine.
A. to
B. on
C. with
D. at
8. He often ________ eggs for breakfast.
A. has
B. brushes
C. washes
D. eats
Sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh
1. your/ do/ brother/ What/ does?
___________________________________________________?
2. 6 o’clock/ go/ I/ school/ always/ at/ to/ .
___________________________________________________.
3. you/ Do/ to/ listening/ love/ music. ?
___________________________________________________?
4. than/ mom/ dad/ my/ my/ is/ shorter.
___________________________________________________?
Điền vào chỗ trống
At for What Would had and an on
1. ____________ does an elephant look like?
2. It’s time ____________ dinner.
3. My mother is ____________ engineer.
4. She is cheerful ____________ athletic.
5. ____________ you like some beef?
6. I get up ____________ five o’clock.
7. I ____________ History on Monday.
8. What do you do ____________ your birthday?

ĐÁP ÁN
Chọn từ khác loại
1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - D;
Chọn đáp án đúng
1 - a; 2 - C; 3 - A; 4 - A;
5 - C; 6 - A; 7 - D; 8 - A;
Sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh
1 - What does your brother do?
2 - I always go to school at 6 o`clock.
3 - Do you love listening to music?
4 - My mom is shorter than my dad.
Điền vào chỗ trống
At for What Would had and an on
1. _______What_____ does an elephant look like?
2. It’s time ______for______ dinner.
3. My mother is _____an_______ engineer.
4. She is cheerful _______and_____ athletic.
5. ______Would______ you like some beef?
6. I get up ____at________ five o’clock.
7. I _______had_____ History on Monday.
8. What do you do ______on______ your birthday?

 
Gửi ý kiến