Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra giữa kì hoá 10 năm 2022

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tang Van Dung
Ngày gửi: 16h:44' 13-04-2022
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 188
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN -------------------- (Đề thi có 03 trang)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
NĂM HỌC 2021-2022 MÔN: HOÁ 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Họ và tên: ............................................................................
Số báo danh: .............
Mã đề 108

Câu 1. Cặp chất nào sau đây không tác dụng với Oxi ở điều kiện thường?
A. Ag, Pt B. C,H2 C. Fe, Cu D. P, S
Câu 2. Dãy chất nào sau đây chỉ có tính oxi hoá?
A. 𝐻𝐶𝑙, 𝐻2𝑆, 𝑆𝑂2,𝑆𝑂3 B. 𝑂2, 𝑆𝑂2, 𝐶𝑙2,𝐻2𝑆𝑂4 C. S, 𝐹2, 𝐻2𝑆,𝑂2 D. 𝑂2, 𝐹2,𝐻2𝑆𝑂4
Câu 3. Cho 16,8 gam bột Fe tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và V lít khí 𝐻2(đktc). Gía trị của V là:
A. 10,08. B. 13,44. C. 3,36. D. 6,72.
Câu 4. Cho 3,36 (đktc) hấp thụ hết vào 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Khối lượng muối có trong dung dịch Y là:
A. 12,6 gam. B. 16,7 gam. C. 10,4 gam. D. 9,64 gam.
Câu 5. Có 4 dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI đựng trong các lọ bị mất nhãn. Nếu dùng dung dịch có thể nhận được bao nhiêu dung dịch?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 6. Hòa tan 11,2 gam bột Fe trong dung dịch , nóng dư thu được V lít 𝑆𝑂2(đktc). Giá trị của V là
A. 4,48 B. 6,72 C. 3,36 D. 2,24
Câu 7. Chất nào tác dụng với lưu huỳnh ở ngay nhiệt độ thường?
A. Thuỷ ngân. B. Bột sắt. C. Khí oxi. D. Bột nhôm.
Câu 8. Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt 𝐶𝑂2 và 𝐻2𝑆?
A. dd KOH. B. dd NaOH. C. nước brom. D. dd HCl
Câu 9. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố nhóm VIA là:
A. 𝑛𝑠2𝑛𝑝6. B. 𝑛𝑠2𝑛𝑝5. C. 𝑛𝑠2𝑛𝑝3. D. 𝑛𝑠2𝑛𝑝4.
Câu 10. Cl2 không phản ứng trực tiếp được với chất nào sau đây?
A. 𝑂2. B. NaOH. C. Cu. D. 𝐻2.
Câu 11. Số oxi hóa của S trong các phân tử 𝐻2𝑆𝑂4, S, 𝑆𝑂2, 𝐻2𝑆 lần lượt là
A. +6; +8; +6; -2 B. +6; 0; +4; -2 C. +4; 0; +6; -2 D. +4; -8; +6; -2
Câu 12. Cho m gam cacbon tác dụng hết với dung dịch 𝐻2𝑆𝑂4  đặc, nóng thu được V lít ở đktc hỗn hợp khí X gồm 𝐶𝑂2 và 𝑆𝑂2. Hấp thụ hết X bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối trung hòa. Cô cạn dung dịch Y thu được 35,8 gam muối khan. Giá trị của m và V lần lượt là :
A. 2,4 và 6,72. B. 1,2 và 6,72. C. 1,2 và 22,4. D. 2,4 và 4,48.
Câu 13. Cho phản ứng hóa học: Zn + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 → 𝑍𝑛𝑆𝑂4+ Cu. Trong phản ứng trên xảy ra
A. sự khử 𝑍𝑛2+và sự +. B. sự oxi hóa Zn và sự +.
C. sự oxi hóa Zn và sự oxi hóa Cu. D. sự khử 𝑍𝑛2+và sự oxi hóa Cu
Câu 14. Hòa tan hoàn toàn 26,1 gam dung dịch HCl đặc, nóng, dư thì sau phản ứng thu được V lít khí 𝐶𝑙2(đktc). Gía trị của V là:
A. 11,2 B. 8,96 C. 6,72. D. 10,08
Câu 15. Có 4 dung dịch : 𝐾𝑂𝐻, H2SO4 , 𝐻𝑁𝑂3, 𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 . Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết được các dung dịch trên?
A. NaOH B. NaCl C. HCl D. Quỳ tím
Câu 16. Các kim loại không phản ứng với dung dịch
 
Gửi ý kiến