Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I TOÁN 7(TNKH)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thương Huyền
Ngày gửi: 08h:59' 02-11-2021
Dung lượng: 225.2 KB
Số lượt tải: 4291
Số lượt thích: 0 người
Câu 1. Kết quả của phép tính 36. 34. 32 là:
.A. 312 B, 2712 C. 348 D. 30
Câu 2. Từ tỉ lệ thức / (/) ta có thể suy ra:
A. / B. / C./ D. /
Câu 3. Khẳng định nào sau đây đúng:
A. B. C. D. 
Câu 4. Cách viết nào sau đây là đúng:
A. B. C. = D. = 0,25
Câu 5. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
A. a // b B. a cắt b C. ab D. a trùng với b
Câu 6. Kết quả của phép tính: bằng:
A. B. C. D.
Câu 7. Cho và x – y = 12 thì giá trị của x và y là:
A. x = 19, y = 5 B. x = 18, y = 7 C. x = 28, y = 16 D. x = 21, y = 12
Câu 8. Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:
A. B. C. D.
Câu 9. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:
A.bằng nhau B.Bù nhau C.Kề nhau D. Kề bù.
Câu 10. Tam giác ABC có góc A= 300, góc B= 700 thì góc C bằng:
A. 1000 B.900C. 800 D.700
Câu 11. Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D. 
Câu 12. Giá trị của x trong đẳng thức - 0,7 = 1,3 là:
A. 0,6 hoặc -0,6 B. 2 hoặc -2 C. 2 D. -2
Câu 13.Số 36 có căn bậc hai là:
A. 6 B. -6 C. 6 và -6 D. 
Câu 14. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài d.Số đường thẳng đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng d là:
A.1 B.2 C.3 D.vô số
Câu 15. Cho tam giác ABC có Â = 200, . Số đo của là:
A. 800 B. 300 C. 1000D. 400
Câu 16. Khẳng định nào sau đây là sai?
Nếu hai đường thẳng a, b vuông góc với nhau tại O thì suy ra:
A. a và b cắt nhau B. Mỗi đường thẳng là phân giác của một góc bẹt
C. a là đường trung trực của b D. a và b tạo thành hai cặp góc vuông đối đỉnh
Câu 17. Cho . Giá trị của x bằng
A. 1 B. -1 C. – 1,5 D. -2
Câu 18.Hệ thức sau là đúng:

Câu 19.Cho một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhau được tạo thành là :
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 20.Kết quả của biểu thức là
A. B. C. D.-3
Câu 21: Kết quả của bằng:
A) B) C) D) 
Câu 22: Cho tỉ lệ thức . Khi đó x bằng:
A) 6 B) C) 96 D) 
Câu 23: Kết quả của 0,(66) . 3 bằng:
A)2 B) 1,98 C) 0,(99) D) 1
Câu 24: Cho đẳng thức a.d = b.c. Tỉ lệ thức nào sau đây là sai (với a, b, c, d 0)
A) B) C) D) 
Câu 25: bằng:
A) B) C) D) 
Câu 26: Biết x= 24,9. Khi đó |x| bằng:
A)24,9 B) -24,9 C) 24,9 D) Kết quả khác.
Câu 27: Cho hai đường thẳng xz và yt cắt nhau tại A như hình vẽ. Góc đối đỉnh với là:
A) C) 
B) D) 


Câu 28: Đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b tạo thành cặp
 
Gửi ý kiến