Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề kiểm tra giữa kỳ I

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn thị Minh
Ngày gửi: 20h:32' 25-11-2021
Dung lượng: 40.6 KB
Số lượt tải: 764
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHƯƠNG MỸ A

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2021- 2022
Môn: HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. CH3COOH. B. C2H5OH. C. H2O. D. NaCl.
Câu 2: Dãy các muối amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH3?
A. NH4Cl, NH4HCO3, (NH4)2CO3. B. NH4Cl, NH4NO3, NH4HCO3.
C. NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2CO3. D. NH4NO3, NH4HCO3, (NH4)2CO3.
Câu 3: Dung dịch KOH 0,0001M có giá trị pH là
A. 10. B. 4. C. 3. D. 11
Câu 4: Hiđroxit nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính ?
A. Al(OH)3. B. Ba(OH)2. C. Mg(OH)2. D. KOH.
Câu 5: Hòa tan 14,2 gam Na2SO4 trong nước thu được 2 lít dung dịch Na2SO4. Nồng độ của ion là
A. 0,3M. B. 0,1M. C. 0,04M. D. 0,05M.
Câu 6: Dung dịch chứa NaOH ở 25o C có
A. pH< 7. B. pH> 7. C. pH= 7. D. pH= 14.
Câu 7: Axit H3PO4 là axit mấy nấc ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 8: Trong công nghiệp, N2 được sản xuất bằng cách nào sau đây?
A. Nhiệt phân muối NH4NO3 đến khối lượng không đổi.
B. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
C. Đun nhẹ dung dịch bão hòa NH4NO2.
D. Phân hủy NH3.
Câu 9: Phản ứng trao đổi ion không xảy ra khi sản phẩm của phản ứng có
A. chất kết tủa. B. chất khí.
C. chất điện li yếu. D. các chất điện li mạnh
Câu 10: Phương trình điện li nào sau đây khôngđúng?
A. HCl →H+ + Cl- B. NaOH→Na+ + OH-
C.HNO3→ H+ + NO3- D.AlCl3→Al+ + Cl3-
Câu 11:Để điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm thì dùng cách nào sau đây
A. thu dời không khí và để ngửa bình thu. B.thu dời nước.
C.thu dời không khí và để úp bình thu. D. Thu dời nước và đun nóng dd amoniac đặc.
Câu 12: Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm
A. chuyển thành màu đỏ.B. chuyển thành màu xanh.C. không đổi màu.D. mất màu.
Câu 13: Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là những chất
A. khi tan trong nước chỉ phân li ra ion H+ B. khi tan trong nước phân li ra ion OH-
C. khi tan trong nước phân li ra ion H+ D. tác dụng được với axit.
Câu 14: Cho các muối sau: NaHSO4, NaHCO3,Na2SO4, KNO3. Số muối thuộc loại muối axit là
A. 0. B. 1. C.2. D. 3.
Câu 15: X là dung dịch HCl 0,04M,Y là dung dịch NaOH 0,035M. Trộn dung dịch X với dung dịch Y thu được dung dịch Z có pH=2(thể tích dung dịch Z bằng tổng thể tích dung dịch X và Y đem trộn). Tỷ lệ thể tích dung dịch X và Y tương ứng là
A. VX = 2VY B. VX =1,5VY C. VX = VY D. Vx = 2,5VY
Câu 16. Phaloãngdungdịch1lítNaOHcópH=9bằngnướcđểđượcdungdịchmớicópH=8.Thểtích( lít) nướccầndùnglà
A.5. B.4. C.9. D.10.
Câu 17: Dung dịch Y tạo từ 2 muối chứa các ion: Al3+, Fe2+, Cl-, SO42-. Cho dung dịch BaCl2 dư vào 200 ml dung dịch Y thu được 9,32 gam kết tủa. Mặt khác, cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 200 ml dung dịch Y thu được 14,72 gam kết tủa. Nồng độ mol/lít của Cl- trong 200ml dung dịch Y là
A. 0,6M B. 0,4M .C. 0,2M. D. 0,3M.
Câu 18:Chất sau đây không là chất điện li là
A.MgCl2.B.HClO3. C.Ba(OH)2. D. C6H12O6(glucozơ).
Câu 19:
 
Gửi ý kiến