Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA GIỨC KÌ I TOÁN 8.

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vũ
Ngày gửi: 15h:03' 11-11-2022
Dung lượng: 126.4 KB
Số lượt tải: 350
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TT THIÊN CẦM
Đề 01

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: TOÁN 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy chon đáp án đúng ghi vào bài làm.
Câu 1: x2 – 2 xy + y2 bằng:
A) x2 + y2
B) (x - y)2
C) y2 – x2
D) x2 – y2
Câu 2: Phân tích đa thức 7x – 14 thành nhân tử, ta được:
A.
B.
C.
D.
Câu 3: Kết quả phép chia
bằng:
B.
A.
C.
D.
2 3
Câu 4: Đơn thức 9x y z chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A) 3x3yz
B) 4xy2z2
C) - 3xy2
D) 5xyz2
Câu 5:Thực hiện phép nhân x(x + 2) ta được:
C. 2x + 2
A.
B.
D.
2
Câu 6: Giá trị của biểu thức (x + 4x + 4) tại x = - 2 là:
A) - 16
B) 0
C) - 14
D) 2
Câu 7: Một tam giác có cạnh đáy bằng 12cm. Độ dài đường trung bình của tam giác đó
là đó là:
A. 3 cm
B. 4 cm
C.6 cm
D. 8 cm
Câu 8: Độ dài hai đáy của một hình thang lần lượt là 3cm và 7cm, thì độ dài đường trung
bình của hình thang đó bằng:
A. 10 cm
B. 5cm
C. 4cm
D. 2cm
Câu 9: Tổng số đo bốn góc của một tứ giác bằng:
A. 900
B. 1800
C. 2700
D. 3600
Câu 10: Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là:
A. Hình thang cân B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật
D. Hình thoi
Câu 11: Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là:
A. Hình chữ nhật
B. Hình thoi
C. Hình thang cân
D. Hình thang
Câu 12: Tứ giác có một cặp cạnh đối song song là hình:
A. Hình bình hành
B. Hình thoi
C. Hình chữ nhật D. Hình thang
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 13: (1đ) Thực hiện phép tính:
Câu 14: (1đ) Dùng hằng đẳng thức tính nhanh biểu thức sau:
Câu 15: (1đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: x2 + 2xy + y2 – 9z2
Câu 16: (1đ) Thực hiện phép chia: (9x y -12x y+3xy ) : (-3xy)
Câu 17: (1 đ) Cho tứ giác MNPQ. Gọi R, S, T, V theo thứ tự là trung điểm của MN, NP,
PQ, QM. Chứng minh rằng RSTV là hình bình hành.
Câu 18: (1đ) Cho Δ ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Kẻ MD vuông góc với AB và
ME vuông góc với AC. Tứ giác ADME là hình gì ? Vì sao ?
Câu 19: (1đ) Rút gọn biểu thức sau:
-----------//----------

-1

TRƯỜNG THCS TT THIÊN CẦM
Đề 02

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
Môn: TOÁN 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy chon đáp án đúng ghi vào bài làm.
Câu 1: y2 – 2 xy + x2bằng:
A) x2 + y2
B) y2 – x2
C) (y - x)2
D) x2 – y2
Câu 2: Phân tích đa thức 6x – 12 thành nhân tử, ta được:
A.
B.
C.
D.
Câu 3: Kết quả phép chia
bằng:
A. 4x2
B. 4x
C.
D.
2 3
Câu 4: Đơn thức 6x y z chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A) 3x3yz
B) 4xy2z2
C) - 3xy2
D) 5xyz2
Câu 5:Thực hiện phép nhân x(x + 3) ta được:
B. x2 + 3
C. 3x + 3
D. x2 – 3x
A.

Câu 6: Giá trị của biểu thức (x2 -4x + 4) tại x = 2 là:
A) - 16
B) 0
C) - 14
D) 2
Câu 7: Một tam giác có cạnh đáy bằng 16 cm. Độ dài đường trung bình của tam giác đó
là đó là:
A. 3 cm
B. 4 cm
C.6 cm
D. 8 cm
Câu 8: Độ dài hai đáy của một hình thang lần lượt là 5cm và 7cm, thì độ dài đường trung
bình của hình thang đó bằng:
A. 10 cm
B. 6cm
C. 4cm
D. 2cm
Câu 9: Tổng số đo bốn góc của một tứ giác bằng:
A. 900
B. 1800
C. 2700
D. 3600
Câu 10: Hình thang có hai góc ở một đáy bằng nhau là:
A. Hình thang cân B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật
D. Hình thoi
Câu 11: Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là:
A. Hình thoi
B. Hình vuông
C. Hình thang cân
D. Hình thang
Câu 12: Tứ giác có một cặp cạnh đối song song là hình:
A. Hình bình hành
B. Hình thoi
C. Hình chữ nhật D. Hình thang
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 13: (1đ) Thực hiện phép tính:
Câu 14: (1đ) Dùng hằng đẳng thức tính nhanh biểu thức sau:
Câu 15: (1đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: x2 + 2xy + y2 – 4z2
Câu 16: (1đ) Thực hiện phép chia: (15x y -20x y+5xy ) : (-5xy)
Câu 17: (1 đ) Cho tứ giác ABCD. Gọi M,N,P,Q theo thứ tự là trung điểm của AB, BC,
CD, DA. Chứng minh rằng M, N, P, Q là hình bình hành.
Câu 18: (1đ) Cho Δ MNP vuông tại M, trung tuyến MI. Kẻ ID vuông góc với MN và IE
vuông góc với MP. Tứ giác MEID là hình gì ? Vì sao ?
Câu 19: (1đ) Rút gọn biểu thức sau:
-----------//----------

-1

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đề 1 B
C
A
C
A
B
C
Đề 2 C
B
A
C
A
B
D
II. Tự luận (7 điểm) Đề 1. (Đề 2 tương tự)
Câu
Đáp án
Câu 13(1đ):
Câu 14(1đ):
Câu 15(1đ):

8
B
B

9
D
D

10
A
A

= (75+25)(75-25)
= 100.50= 5000
2
x + 2xy + y2 – 9z2 = (x2 + 2xy +y2) – 9z2
= (x + y)2 – (3z)2
= (x + y +3z)(x + y – 3z)

11
A
B

12
D
D

Điểm
1
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5

Câu 16(1đ):

(9x y -12x y+3xy ) : (-3xy)
= -3x2y2 + 4 x - y
Câu 17(1đ): Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận đúng

1

0,25

Theo gt, R, S, T, V theo thứ tự là trung điểm của
MN, NP, PQ, QN nên:
RS là đường trung bình của ∆MNP và TV là
đường trung bình của ∆MQP.
⇒ RS // TV (cùng song song với MP) (1)
RV là đường trung bình của ∆MNQ, TS là đường
trung bình của ∆NPQ
⇒ RV // TS (cùng song song với NQ) (2)
Từ (1) và(2) suy ra RSTV là hình bình hành.

0,25
0,25
0,25

Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận đúng
A

E

D

Câu 18(1đ):
B

Ta có :

M

0,25
C

(gt)
( vì MD ¿ AB tại D)

Câu 19(1đ):

( vì ME ¿ AC tại E)
Suy ra : Tứ giác ADME là hình chữ nhật
Ta có:
=
=
=
=

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 
Gửi ý kiến