Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra GT 11 chương 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thành Đắc
Ngày gửi: 21h:27' 12-03-2018
Dung lượng: 246.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN KIỂM TRA LẦN 1 – HỌC KỲ II
TỔ TOÁN Năm học: 2017 – 2018
Môn: Đại số- Lớp 11
Thời gian: 45 phút (không kể tg giao đề)
Họ, tên thí sinh:……………………………………
Lớp: ……………………..SBD: ………………….

ĐỀ:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Câu 1: Chọn khẳng định đúng.
A. nếu B. nếu 
C. nếu D. nếu 
Câu 2: Cho hàm số . Tính ta được kết quả lần
lượt là:
A. B. C. D. 
Câu 3: Cho phương trình Chọn khẳng định đúng?
A. Phương trình đã cho có đúng hai nghiệm thuộc khoảng .
B. Phương trình đã cho vô nghiệm thuộc khoảng .
C. Phương trình đã cho có ít nhất hai nghiệm thuộc khoảng .
D. Phương trình đã cho có đúng một nghiệm thuộc khoảng .
Câu 4: Tìm 
A. B. C. D. 
Câu 5: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình dưới đây. Hãy chọn khẳng định đúng?
A. Hàm số liên tục trên 
B. Hàm số liên tục trên 
C. Hàm số liên tục trên 
D. Hàm số liên tục trên 
Câu 6: Hàm số nào dưới đây gián đoạn tại điểm 
A. B. 
C. D. 
Câu 7: Chọn kết luận sai trong các kết luận sau:
A. Nếu thì 
B. Nếu thì .
C. Nếu thì .
D. Nếu thì .
Câu 8: Cho . Tìm giá trị của a?
A. B. C. D. 
Câu 9: Tìm 
A. B. C. 2 D. 
Câu 10: Biết  Tính 
A. B. C. D. 
Câu 11: Tìm 
A. B. C. D. 
Câu 12: Trong bốn giới hạn sau , giới hạn nào bằng -1?
A. B. C. D. 
Câu 13: Tìm ?
A. B. C. D. 
Câu 14: Tìm 
A. B. C. D. 
Câu 15: Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn sau: ?
A. B. C. D. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 1(2.0 điểm). Tính các giới hạn sau:
a) b) c) 

Câu 2 (1.0 điểm).
Cho hàm số . Tìm m để hàm số liên tục tại x = -2 .
Câu 3 (1.0 điểm).
Chứng minh rằng phương trình (m2 + m + 1)x4 + 2x – 2 = 0 có nghiệm với mọi m.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ---------- 
Gửi ý kiến