Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra hình 12 chương 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thành Đắc
Ngày gửi: 21h:28' 12-03-2018
Dung lượng: 451.5 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN
TỔ TOÁN

KIỂM TRA VIẾT LẦN 2 – HỌC KỲ II
Năm học: 2017 – 2018
Môn: Hình học - Lớp 12
Thời gian: 45 phút (không kể TG giao đề)
Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................

ĐỀ:

Câu 1: Trong không gian , cho hai điểm . Điểm trên trục và cách đều hai điểm có tọa độ là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho = (2; –3; 3), = (0; 2; –1). Tọa độ của vectơ là:
A. (5; 3; –1) B. (4; 0; –1) C. (4; 0; 3) D. (5; –3; 3)
Câu 3: Trong không gian cho ba điểm A(2;1;0), B(2;0;2), C(0;2;3). Phương trình mặt phẳng (ABC) là:
A. B. 
C. D. 
Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt phẳngđi quavà song song với mặt phẳngcó phương trình :
A. B. 
C. D. 
Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba điểm , ,. Điểm là đỉnh thứ tư của hình bình hành , khi đó có giá trị bằng:
A. B. C. D. 
Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng đi qua điểm và cắt các trục lần lượt tại các điểm , với là các số thực dương và tích đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị của biểu thức .
A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Gọi là mặt phẳng cắt ba trục tọa độ tại 3 điểm M (2; 0; 0), N(0; 4; 0) , P(0; 0; 2). Phương trình của mặt phẳng là?
A. B. C. D. 
Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) : có một vectơ pháp tuyến 
A. B. C. D. 
Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, khoảng cách từ điểm đến măt phẳng 
A. B. C. D. 
Câu 10: Trong không gian Oxyz , cho vectơ biết . Tìm tọa độ của vectơ 
A. (2;-3;1) B. (-3;2;1) C. (-2; 3; -1) D. (2; -3;2)
Câu 11: Hãy xét vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu .
A. Không cắt nhau B. Mặt phẳng (P) đi qua tâm của mặt cầu (S)
C. Tiếp xúc nhau D. Cắt nhau.
Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu có phương trình . Tìm tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu .
A. và . B. và .
C. và . D. và .
Câu 13: Mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A(0;-2;1), B(1;-1;2) và vuông góc với mặt phẳng có phương trình:
A. B. 
C. D. 
Câu 14: Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua ) đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng (Q): và (R): 
A. B. 
C. D. 
Câu 15: Trong không gian cho ba điểm . Tọa độ trọng tâm của tam giác là:
A. B. C. D. 
Câu 16: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt cầu có tâm và tiếp xúc với mặt phẳng .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 17: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu . Mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng :
A. B. C. D
 
Gửi ý kiến