Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra hình 6 chương 2( Góc)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự làm
Người gửi: Nguyễn Văn Hân
Ngày gửi: 09h:32' 17-04-2016
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 2849
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
Môn: Hình học 6
I/ Trắc nghiệm ( 2 điểm )
Câu 1.Tia phân giác của một góc là
A. Tia nằm giữa hai cạnh của góc.
B. Tia tạo với hai cạnh của góc hai góc bằng nhau.

C. Tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 2.Điểm M thuộc đường tròn (O; 15 cm). Khi đó
A. OM = 1,5 cm. B. OM > 15 cm. C. OM < 1,5 cm. D. OM=1,5 dm.
Câu 3:Cho góc xOy = 200;Oz là tia phân giác của góc xOy. Số đo góc xOz là
A) 200 B) 100 C) 300 D) 400
Câu4: Hai góc kề phụ nhau, số đo của góc một góc là 700, góc kia có số đo là bao nhiêu
A) 200 B) 1300 C) 1100 D) 300
Câu 5:Cho tia Ot; Ox nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oy và góc yOx = 800,
góc yOt = 500 thì số đo góc xOt là:
A) 400 B) 1300 C) 500 D) 300
Câu 6: Cho hai góc bù nhau, một góc có số đo là 600 thì số đo của góc kia là:
A/ 1000 B/ 1100; C/ 1200; D/ 1300
Câu 7 : Cho tia Ox là tia phân giác của góc yOz, biết góc xOy = 560, thì số đo góc yOz bằng :
A) 280 B) 1240 C) 340 D) 1120
Câu 8: Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng
A/ Góc phụ với góc nhọn là góc................... B/ Góc bù với góc nhọn là góc..................
C/ Góc bù với góc vuông là góc................... D/ Góc bù với góc tù là góc..................
II.phần tự luận( 8 điểm)

Bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vã hai tia Oy và Oz sao cho xOz = 300 , góc xOy = 600 .
a/ Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?
b/ Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?
c/ Vẽ tia Ot và tia Om sao cho Ox là tia phân giác của góc zOt; Oy là tia phân giác của góc zOm. Tính số đo góc mOt ?

Bài 2: Vẽ tam giác MNP, biết MN = 3cm; MP = 5 cm; NP = 4cm ( Nêu cách vẽ ).
Lấy O là trung điểm của MP. Vẽ dường tròn (O; OM). Hỏi đường tròn (O; OM) có đi qua điểm N không?

Bài 3: Cho hai tia Oy, OZ nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox sao cho góc xOy = 800, góc xOz = 300. Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.

Bài 4: Cho hai điểm A, B cách nhau 3 cm. Vẽ đường tròn (A; 2,5cm ) và đường tròn (B; 1,5 cm). Hai đường tròn này cắt nhau tại C và D.
a.Tính CA, DB.
b.Đường tròn (B; 1,5 cm) cắt AB tại I. I có là trung điểm của AB không ? tại sao?II.phần tự luận( 8 điểm)

Bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vã hai tia Oy và Oz sao cho xOz = 300 , góc xOy = 600 .
a/ Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?
b/ Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?
c/ Vẽ tia Ot và tia Om sao cho Ox là tia phân giác của góc zOt; Oy là tia phân giác của góc zOm. Tính số đo góc mOt ?

Bài 2: Vẽ tam giác MNP, biết MN = 3cm; MP = 5 cm; NP = 4cm ( Nêu cách vẽ ).
Lấy O là trung điểm của MP. Vẽ dường tròn (O; OM). Hỏi đường tròn (O; OM) có đi qua điểm N không?

Bài 3: Cho hai tia Oy, OZ nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox sao cho góc xOy = 800, góc xOz = 300. Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.
 
Gửi ý kiến