Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH 8 CHƯƠNG III CÓ ĐÁP ÁN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thương Huyền
Ngày gửi: 22h:53' 17-04-2016
Dung lượng: 252.5 KB
Số lượt tải: 1094
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn :...........................................
Ngày giảng :8A.....................................
8B.....................................


Tiết 55: KIỂM TRA CHƯƠNG III

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ


Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL


1. Định lí Talet trong tam giác.
- Nhận biết được định lí Talet

- Tính được tỉ só của hai đoạn thẳng theo cùng 1 đơn vị đo
- Vận dụng định lí Talet và hệ quả tính toán dộ dài các đoạn thảng
- Vận dụng Talet đảo chứng minh hai đường thẳng song song


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1( 1)
0,5
5%

1(2)
0,5
5%


1(5)
2
20%


3
3,0 =30%

2. Tính chất đường phân giác trong tam giác.

- Tính được độ dài các đoạn thẳng theo tính chất đương phân giác trong tam giác.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1(3)
0,5
5%
1(6)
1,5
15%
2
2 = 20%

3. Tam giác đồng dạng

- Chỉ ra cặp tam giác đồng dạng.
- Chứng minh 2 tam giác đồng dạng, chứng minh tỉ lệ thức, từ đó vận dụng tính toán độ dài các đoạn tẳng còn lại trong hình.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1(4)
0,5
5%


1 (7ab)
4,5
45%


3
5 =50%

Tổng số câu
Tổng số điểm
1
0,5
5%
4
3
30%
3
6,5
65%
8
10,0
100%


ĐỀ KIỂM TRA


TRƯỜNG THCS

Họ và tên: .......................................
Lớp: ...
KIỂM TRA
Môn: Hình học 8...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................


Phần 1. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1.Cho hình vẽ bên, ta lập được tỉ lệ thức nào trong các TLT sau:
A. B. C. 


Câu 2. Cho đoạn thẳng MN = 4m, PQ = 5dm. Tỉ số của hai đoạn thẳng MN và PQ là:
A. B. C. D. 
Câu 3. Cho hình vẽ bên, độ dài đoạn thẳng x trong hình là:
A. B.
C. D. 


Câu 4. Chỉ ra cặp tam giác đồng dạng trong hình vẽ sau:
A. B. C. 

Phần 2. Tự luận( 8 điểm)
Câu 5. ( 2điểm)
Cho hình vẽ bên (Hình 1), chứng minh rằng tứ giác DEFB là hình bình hành.

Câu 6. ( 1,5điểm)
Cho hình vẽ bên (Hình 2), tính độ dài đoạn thẳng x trong hình:

Câu 7. ( 4,5điểm)
a) Nêu tên các cặp tam giác đồng dạng trong hình vẽ bên. (Hình 3)
b) Tính độ dài đoạn thẳng BD, AH, BH, DH.

(Hình 1) (Hình 2)

(Hình 3)
TRƯỜNG THCS

Họ và tên: .......................................
Lớp: ....
KIỂM TRA
Môn: Hình học 8


...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................


Phần 1. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1.Cho hình vẽ bên, ta lập được tỉ lệ thức nào trong các TLT sau:
A. B. C. 


Câu 2. Cho đoạn thẳng MN = 4m, PQ = 2dm. Tỉ số của hai đoạn thẳng MN và PQ là:
A. 2 B. C. 20 D. 
No_avatar

sai tòe loe

 

 
Gửi ý kiến