Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA HK 1 HÓA 10 NÂNG CAO-THAM KHẢO

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Vĩnh Đức
Ngày gửi: 08h:22' 14-12-2018
Dung lượng: 76.5 KB
Số lượt tải: 1191
Số lượt thích: 0 người
TRUNG TÂM LUYỆN THI VIỆT ĐỨC
Đề thi có 2 trang
GV RA ĐỀ: ThS. HỒ VĨNH ĐỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: HÓA HỌC 10 NÂNG CAO
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày thi: 15/12/2018

ĐỀ THAM KHẢO
Họ và tên thí sinh:.............................................................Số báo danh: ............................................ Mã đề thi 2018

(Cho nguyên tử khối: H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; I=127; Cd=112; Ba=137, Pb=207)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Câu 1: Cho số điện tích hạt nhân của nguyên tử là: X (Z = 6); Y (Z = 7); M (Z = 13); T (Z= 18); Q (Z = 19). Số nguyên tố có tính kim loại là:
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Câu 2: Cho các phương trình phản ứng
(a) 2Fe + 3Cl2 2FeCl3; (b) NaOH + HCl NaCl + H2O;
(c) 2Na + 2H2O2NaOH + H2; (d) AgNO3 + NaClAgCl + NaNO3;
Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là:
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 3: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là Cu và Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị Cu là:
A. 54%. B. 27%. C. 73%. D. 50%.
Câu 4: Lớp N có số electron tối đa là
A. 8 B. 32 C. 16 D. 50
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố X có 13 proton, nguyên tố Y có số hiệu là 8. Nguyên tố X khi tạo thành liên kết hóa học với nguyên tố Y thì nó sẽ:
A. nhường 3 electron tạo thành ion có điện tích 3+.
B. nhận 3 electron tạo thành ion có điện tích 3-.
C. góp chung 3 electron tạo thành 3 cặp electron chung.
D. nhận 2 electron tạo thành ion có điện tích 2-.
Câu 6: Trong phản ứng: 2FeCl3 + H2S ( 2FeCl2 + S + 2HCl. Cho biết vai trò của H2S
A. chất oxi hóa . B. chất khử. C. Axit. D. vừa axit vừa khử.
Câu 7: Trong hợp chất Na2SO4, điện hóa trị của Na là:
A. 1 B. +1. C. 2+ D. 1+
Câu 8: Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng R2O5. Hợp chất khí với Hiđro của nguyên tố này chứa 8,82% hiđro về khối lượng. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì?
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 9: Cho X, Y, R, T là các nguyên tố khác nhau trong số bốn nguyên tố: 12Mg, 13Al, 19K, 20Ca và các tính chất được ghi trong bảng sau:
Nguyên tố
X
Y
R
T

Bán kính nguyên tử (nm)
0,174
0,125
0,203
0,136

Nhận xét nào sau đây đúng?
A. X là Al. B. T là Mg. C. R là Ca. D. Y là Ca.
Câu 10: Cho số hiệu nguyên tử của các nguyên tố O, K, Ca, Fe lần lượt là 8, 19, 20, 26. Cấu hình electron của ion nào sau đây không giống cấu hình của khí hiếm?
A. O2- B. Ca2+ C. Fe2+ D. K+
Câu 11: Loại phản ứng hoá học vô cơ luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?
A. phản ứng phân huỷ. B. phản ứng thế. C. phản ứng hoá hợp. D. phản ứng trao đổi.
Câu 12: Nguyên tử nguyên tố X có tổng eletron s là 7. Đem m gam X tác dụng hoàn toàn với nước được 8,96 lít khí (ở điều kiện tiêu chuẩn). Gía trị của m gần nhất với:
A. 18,0 gam B. 20,0 gam C
No_avatar

Câu trắc nghiệm 24 đổi đơn thành đa. Nhầm khi đánh máy.

 
Gửi ý kiến