Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra HK I năm học 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Mai
Ngày gửi: 21h:40' 12-12-2017
Dung lượng: 164.5 KB
Số lượt tải: 1479
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
MÔN :TOÁN 11
NĂM HỌC: 2017-2018
(Thời gian làm bài:45 phút)

PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm). Giải phương trình :

Câu 2 (1,0 điểm). Cho n là số nguyên dương thỏa mãn . Tìm số hạng chứa x5 trong khai triển nhị thức Niutơn của 
Câu 3 (1,0 điểm). Một hộp có 12 quả cầu trắng và 8 quả cầu đen (các quả cầu chỉ khác nhau về mầu sắc). Lấy ngẫu nhiên 4 quả. Tính xác suất để trong 4 quả chọn ra có ít nhất một quả mầu đen.
Câu 4 (1,0 điểm). Hình chóp tứ giác S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật. Gọi M,N,P lần lượt là các điểm trên BC, DC và SC sao cho SC=4SP, CM=3MB, CN=3ND.
1.Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SBD) và (SAC).
2.Chứng minh SB song song với mặt phẳng (MNP).
PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1.Hàm số xác định khi:

Câu 2. Hàm số có giá trị lớn nhất là:
A. 2 B. 3 C. 1 D. 0
Câu 3. Nghiệm của phương trình là:

Câu 4. Tìm tất cả giá trị của m để phương trình có nghiệm?
A. B. C. D. 
Câu 5. Nghiệm của Phương trình là:

Câu 6. Phương trình tương đương với phương trình nào trong các phương trình sau.
A. B. C. D. 
Câu 7. Tìm m để phương trình cos2x - cosx - m = 0 có nghiệm.
A. B. C. D. 
Câu 8. Từ TP Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh có 6 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ TP Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh rồi trở về Hà Nội mà không có con đường nào được đi qua hai lần?
31 B.33 C.30 D.32
Câu 9. Có bao nhiêu cách xếp một nhóm 6 học sinh ngồi vào 6 chiếc ghế kê thành một hàng ngang?
A.36 B.720 C.5040 D.12
Câu 10. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển biểu thức.
A. 260 B. 250 C. 240 D. 270
Câu 11. Cho . Khi đó, S là khai triển của nhị thức nào dưới đây?
A. B. C. D. 
Câu 12. Cho A và B là hai biến cố liên quan đến một phép thử. Biến cố xảy ra khi và chỉ khi?
A xảy ra B. B xảy ra C. A hoặc B xảy ra D. A và B cùng xảy ra.
Câu 13. Cho P(A) = , P(A ( B) = . Biết A, B là 2 biến cố độc lập thì P(B) bằng:
A. B. C. D. 
Câu 14. Trên một giá sách có 10 quyển sách toán, 5 quyển sách lý. Lấy lần lượt 3 quyển và không để lại trên giá. Xác suất để lấy được 2 quyển đầu là toán và quyển thứ 3 sách lý là:
A. B. C. D. 
Câu 15. Cho dãy số có các số hạng đầu là .Số hạng tổng quát của dãy số là:

Câu 16. Tìm x, y để dãy số 6 ; x ; -2 ; y là một cấp số cộng ?
x=2, y=5 B. x=4, y=6 C.x=2, y=-6 D. x=4, y=-6
Câu 17. Chu vi của một đa giác là 158cm, số đo các cạnh của nó lập thành một cấp số cộng với công sai d = 3cm.Biết cạnh lớn nhất là 44cm. Số các cạnh của đa giác đó là:
3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 18. Số hạng đầu và công bội q của cấp số nhân biết là :
 B. C. D. 
Câu 19.Tồn tại ít nhất bao nhiêu điểm không
 
Gửi ý kiến