Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra HK I toán 6( 2018-2019)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vò Thþ Kim Liªn
Ngày gửi: 07h:37' 30-11-2018
Dung lượng: 208.5 KB
Số lượt tải: 1914
Số lượt thích: 0 người
``-

 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
Môn Toán lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm):
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm:
Câu 1. Kết quả của phép tính bằng
A. 4 B. 3 C. 5 D. 7
Câu 2. Số tự nhiên x thỏa mãn là
A. 12 B. 9 C. 8 D. 10
Câu 3. Trong các số 5959; 3120; 3528; 3870; 4800, số chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 là
A. 3120 B. 3870 C. 4800 D. 3528
Câu 4. Kết quả sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là
A. B. 
C. D. 
Câu 5. là
A. 168 B. 0 C. 2016 D. 1008
Câu 6. Số phần tử của tập hợp là
A. 112 phần tử B. 56 phần tử C. 57 phần tử D. 113 phần tử
Câu 7. Trên tia Ox vẽ các điểm M, N, P, Q; E (hình 1). Các tia trùng với tia OP là
A. OM; ON; NP; OQ; Ox B. OM; PE; NP; OQ; ME
C. OM; NE; OQ; ME; Ox D. OM; ON; OQ; OE; Ox
Câu 8. Cho đoạn thẳng AB = 18cm. Vẽ điểm M nằm giữa hai đầu đoạn thẳng AB sao cho AB = 3BM.
Khi đó độ dài đoạn thẳng AM bằng
A. 6cm B. 10cm C. 9cm D. 12cm
II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm):
Câu 1 (1,75 điểm) Thực hiện phép tính:
a) b) 
Câu 2 (1,75 điểm) Tìm biết: a) 3x – 5 = 16 b) 
Câu 3 (1,5 điểm): Mạnh và Tân mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mạnh mua 42 bút. Tân mua 30 bút. Số bút trong các hộp bút đều bằng nhau và số bút trong mỗi hộp lớn hơn 3. Hỏi trong mỗi hộp bút chì màu có bao nhiêu bút? Mạnh mua bao nhiêu hộp bút chì màu? Tân mua bao nhiêu hộp bút chì màu?
Câu 4 (2,25 điểm): Cho tia Ox. Trên tia Ox lấy các điểm A, B sao cho OA = 8cm, OB = 10cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Trên tia Oy lấy điểm M sao cho OM = 8cm. Chứng tỏ rằng O là trung điểm của đoạn thẳng MA.
c) Vẽ điểm N nằm giữa hai điểm O và A. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng ON và NA. Tính độ dài đoạn thẳng PQ.
Câu 5 (0,75 điểm): Cho biết a và b là hai số tự nhiên liên tiếp (a < b). Chứng tỏ rằng a và b là hai số nguyên tố cùng nhau.

 HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017-2018
___________________________
MÔN TOÁN 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (mỗi câu cho 0,25 điểm):
Câu1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

A
 C
B
B
D
C
D
D

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm):
Câu 1 (1,75 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 

b) 


 
0,25đ

0,25đ

 
0,25đ

0,25đ

 
0,25đ

0,25đ
0,25đ

Câu 2 (1,75 điểm) Tìm biết:

a) 3x – 5 = 16

b) 


 3x = 16 + 5
0,25đ 3x = 21


0,25đ

 x = 21:3
0,25đ
 
Gửi ý kiến