Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề Kiểm tra HK II Toán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đình Thắng
Ngày gửi: 14h:17' 20-04-2016
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 518
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Thời gian: 40 phút


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM(4 điểm): Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Phân số nào chỉ phần đã tô màu: 
A. B. C. 

Câu 2:Phân số sau đọc là:
A. Hai ba phần ba mươi C. Hai mươi ba phần ba mươi
B. Hai mươi ba phần ba
Câu 3:Rút gọn phân số 5 ta được phân số tối giản là:
20
A. B. C. 
Câu 4: Tích của hai phân số và là
A. B. C.

Câu 5:Một hình vuông có diện tích 36 cm2 vậy hình vuông đó có cạnh là:
A. 6cm B. 9cm C. 6 cm2
Câu 6: Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống:
A. 103 m = 10300 dm B. 2 kg 7 hg = 2700 g
Câu 7:Trong các phân số: ; ; Phân số lớn nhất là:
A. B. C. 

Câu 8:Trong các khoảng thời gian sau, thời gian nào dài nhất ?
A. 1 giờ 25 phút B. 2 giờ 5 phút C. 124 phút
PHẦNII: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: Tính :
a. = .......................................... b. = ………………………

c. 4 x = ………………………….. d. = ………………………

Câu 2: Tìm x :
a. X - b. X : 
------------------------------------- ---------------------------------
------------------------------------- ---------------------------------
------------------------------------- ---------------------------------
------------------------------------- ---------------------------------
Câu 3 : (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24 m và chiều rộng bằng chiều dài.
a. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.
b. Tính diện tích mảnh vườn.
Bài giải
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm; mỗi câu đúng 0,5 điểm)
Câu 1: đáp án B Câu 5: đáp án A
Câu 2: đáp án C Câu 6: A. (S) B.(Đ)
Câu 3: đáp án A Câu 7: đáp án C
Câu 4: đáp án B Câu 8: đáp án B
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 ĐIỂM)
Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:(HS làm theo cách ngắn gọn, nếu đúng cũng đạt điểm)

a. b. 

c. 4 x c. 

Câu 2: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
a. X - b. X : 
X = (0,25 điểm) X = 8 x (0,25 điểm)
X = (0,25 điểm) X = 2 (0,25 điểm)

Cách làm đúng, kết quả sai đạt 0,25 đ cho mỗi bài
Cách làm sai, kết quả đúng không cho điểm
Câu 3:
Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau :
5 – 2 = 3 (phần)
a) Chiều rộng của mảnh vườn : (0,25 đ)
24 : 3 x 2 = 16 (m) (0,25 đ)
Chiều dài mảnh vườn (0,25 đ)
24 + 16 = 40(m) (0,25 đ)
b) Diện tích mảnh vườn (0,25 đ)
40 x 16 = 640(m2) (0,25 đ)
Đáp số : a. Chiều rộng : 16 mét ; chiều dài 40 mét (0,25 đ)
b. Diện tích : 64m2 (0,25 đ)

* Đối với bài 3 :
-HS làm đúng phần nào tính điểm cho phần đó

**Lưu ý : Điểm môn toán được làm tròn 0,5 lên 1
===================================
 
Gửi ý kiến