Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra HK1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Thái Chí Phương
Ngày gửi: 18h:17' 04-01-2021
Dung lượng: 43.7 KB
Số lượt tải: 506
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài 90 phút
(Đề bài in trong 01 trang)


I. TRẮC NGHIỆM(2điểm). Viết chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm
Câu 1. Kết quả của phép tính
2
5:2
2
viết dưới dạng một lũy thừa bằng:
A
2
7
B
2
2
C
2
3
D.
2
10

Câu 2. Trongcácsốsau, số chia hếtchocả2 và 3nhưngkhông chia hếtcho 5là:
A. 2022 B. 2020 C. 2021 D. 2010
Câu3. Phân tích20 ra thừa số nguyên tố có kết quả đúng là:
A.
2
3.5 ; B.
2
2.5; D.
2.5
2; D. 4.5

Câu 4. Kết quả của phép tính −2+1 bằng:
A. 1 B.3 C. −3 D. −1
Câu 5. Sắp xếp các số nguyên sau: −12; −3; −(−1); +5; 0 theo thứ tự tăng dần ta được:
A. 0−1;+5; −3; −12; B12;−3; −1; 0; +5;
C. −12;−3; 0−1; +5; D. +5;0; −1; −3; −12
Câu 6. Cho 𝑃
𝑥∈ℤ−2≤𝑥<2. Ta có:
A−2;−1;0⊂𝑃 B. −2∉𝑃 C.0⊂𝑃 D. −1;0;1∈𝑃
Câu 7. Khi vẽ các điểm A, B, C, D trên đường thẳng xy. Số đoạn thẳng trên hình là:
A. 3 B.4 C. 5 D. 6
Câu 8. Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 2cm; OB = 4cm. Khi đó:
A. Điểm B nằm giữa hai điểm O và A
B. ĐiểmA là trung điểm của đoạn thẳng OB

C. AB = 6cm
D. Tia OA trùng với tia AB


Phần II. TỰ LUẬN(8 điểm)
Câu 1 (1điểm).Thựchiệnphéptính
(8
10)– 8
40
80 :16−5+5.2
2+2018
(1,5điểm). Tìmsốtựnhiên x, biết
x - 7 = 3
(9 –
𝑥).2 =18

2
𝑥
2
4 :
4
2=33
Câu3 (2 điểm).
Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2,hàng 3, hàng 4đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 45. Tính số học sinh lớp 6A.
Câu4 (3 điểm).
Trên tia Ax, vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 2 cm, AC = 6 cm.
a. Tính độ dài đoạn thẳng BC.
b. Gọi điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng BM.
c. Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay vẽ điểm D sao cho đoạn thẳng AD = 2 cm. Chứng tỏ điểm A là trung điểm của đoạn thẳng BD.
Câu5 (0,5điểm).
Cho S = 2 + 22 + 23 +24 +...+ 295+ 296Chứng tỏ rằng S chia hết cho 21.
-------------Hết------------
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN 6
(Đáp án gồm 13 câu, trong 02 trang)

Phần I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Mỗi đáp án chọn đúng cho 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
A
B
D
C
A
D
B

Phần II: TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu
Đápán
Điểm

1
(1đ)
(8
10)– 8 = 8+10-8
= 10+ (8-8) = 10+0 = 10

0,25
0,25b. 40
80:16−5+5.2
2+2018 =40
5−5+20+2018 =40
 
Gửi ý kiến