Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra hk2 toán 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Dũng
Ngày gửi: 14h:30' 24-04-2018
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 942
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HK2 – TOÁN 7
Phần I: trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn chữ cái được chọn là câu trả lời đúng.
Câu 1: Cho tam giác ABC (như hình vẽ). Khi đó ta có:
AB > BC
AC < AB
AB = AC
AC > AB

Câu 2: Biết rằng đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm M(1; 3) giá trị của a là:
A. 4
B. -2
C. 2
D. 3

Câu 3: Phân số được phân tích thành tích nào sau đây?
A.
B.
C.
D.

Câu 4: Số con của 10 hộ gia đình trong một tổ dân cư được liệt kê ở bảng sau:

Số TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Số con
1
1
1
2
2
1
2
2
2
3
N=17

Dấu hiệu điều tra là:
Tổng số con của 12 gia đình.
Số gia đình trong tổ dân cư.
Số người trong mỗi gia đình.
Số con trong mỗi gia đình.
Câu 5: Giá trị của biểu thức A = - 2x2y3 tại x = 1; y = 1 là:
A. 2
B. -2
C. 12
D. -12

Câu 6: Đa thức x – 1 có nghiệm là:
A. -1
B. 1
C. 1 và -1
D. Không có nghiệm

Câu 7: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 2x2y?
A.. -3x2y
B. -3x2y2
C. (xy)2
D-2x2y3

Câu 8 Trong các câu sau: Câu nào đúng (Đ)? Câu nào sai (S)?
Trong một tam giác vuông hai góc nhọn bù nhau.
Trong một tam giác đường phân giác và đường trung tuyến cùng xuất phát từ một đỉnh trùng nhau thì tam giác đó cân.
Đa thức f(x) = x + 2 có một nghiệm là x = -2.
Câu 9: Khẳng định nào sau đây là sai?
Trong một tam giác:
Cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh nhỏ hơn.
Tổng độ dài hai cạnh bất kỳ lớn hơn độ dài cạnh còn lại.
Góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc lớn nhất.
Hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.
Câu10: Dùng các từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ (……) để được khẳng định đúng.
Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó.
Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn th
Đường xiên nào ……………………………………… thì có hình chiếu lớn hơn.
Câu 11. Cho G là trọng tâm của tam giác MNP (như hình vẽ)
Đẳng thức nào sau đây không đúng?
A. B.
C. D.Phần 2: tự luận

BÀI 1 (1đ5) Thời gian giải một bài toán của học sinh lớp 7 có được như sau

Giá trị (x) 3 4 5 6 7 8

Tần số(n) 5 7 10 12 6 5

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng

BÀI 2 (1đ) cho hai đa thức A = 7x2y3 – 6xy4 + 5x3y – 1
B = – x3y – 7x2y3 + 5 – xy4
Tinh A + B
Bài 3 (2đ): Tìm đa thức P và đa thức Q biết
P + (3x2 – 4 +5x) = x2 – 4x
Q – 14y4 +6y5 – 3 = -12y5 + y4 – 1
Bài 4 (1.5đ): Tìm nghiệm các đa thức sau:
A(x) = - 12x +
 
Gửi ý kiến