Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

de kiem tra HKI co ma tran

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Hải
Ngày gửi: 19h:59' 22-12-2011
Dung lượng: 146.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2011 – 2012

Môn: Toán – Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: (3,5 đ)
1/. So sánh (không sử dụng máy tính)
 và ; và 0
2/. Thực hiện phép tính:
a/ ;
b/ 
3/. Cho biểu thức:

Tìm ĐKXĐ của P.
Rút gọn biểu thức P.
Tìm các giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên.
Bài 2: (1,5 đ)
Cho hàm số y = ax + 3 (d)
a/ Xác định a biết (d) đi qua A(1;-1). Vẽ đồ thị với a vừa tìm được..
b/ Xác định a biết đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = 2x – 1(d’)
c/ Tìm tọa độ giao diểm của (d) và (d’) với a tìm được ở câu a bằng phép tính.
Bài 3: (1 đ)
Đơn giản biểu thức sau:
a/ (1 – cosx)(1 + cosx) – sin2x
b/ tg2x (2cos2x + sin2x – 1) + cos2x
Bài 4: (4 đ)
Cho hai đường tròn (O) và (O’) có O; O’cố định ; bán kính thay đổi ; tiếp xúc ngoài nhau tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài DE, D (O), E(O’) (D, E là các tiếp điểm). Kẻ tiếp tuyến chung trong tại A, cắt DE ở I. Gọi M là giao điểm của OI và AD, N là giao điểm của O’I và AE.
a/ Chứng minh I là trung điểm của DE.
b/ Chứng minh tứ giác AMIN là hình chữ nhật.Từ đó suy ra hệ thức IM. IO = IN.IO’
c/ Chứng minh OO’ là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính DE
d/ Tính DE, biết OA = 5cm , O’A = 3cm
e) Khi D, E lần lượt chuyển động trên (O) và (O’) thì I chạy trên đường nào? Vì saoĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài 1:( 3,5 điểm)
1/. = (0.25 đ)
3 - > 0 (0.25 đ)
 2/. a/. 4 (0.5 đ)
b/. 1 (0.5 đ)

 3/.
a/ ĐKXĐ: (0,25 đ)
b) 

 (0,25 đ x 4 )
c) 
*) 
Vậy thì P có giá trị nguyên. (0,25 đ x 3 )

Bài 2: (1,5 điểm)
a/ a = – 4 (0.5 đ)
y = – 4x + 3.Vẽ đúng: mỗi tọa độ (0.25 đ x 2)
b/ a = 2 (0.25 đ)
c/ Giải hệ pt: 
Tìm được tọa độ giao điểm là (0.25 đ)
Bài 3: (1 điểm) a/. 0 b/. 1
Bài 4: (4 điểm )
Vẽ hình đúng chính xác (câu a) (0.5 đ)

a/ Tính được ID = IA ; IE = IA ID = IE ( 0.75 đ)
b/ Tính đúng : Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật ( 0, 5 đ)
Viết đúng hai hệ thức : ( 0.5 đ)
IA2 = IM . IO
IA2 = IN . IO’
 IM.IO = IN.IO’ ( 0.25 đ)
c/ Do IA = ID = IE I là tâm đường tròn ngoại tiếp (0,25 đ)
Nêu lí do OO’ IA ( 0.25 đ)
 OO’ là tiếp tuyến của (I) ( 0.25 đ)
d/ Tính đúng IA = (cm) ( 0.25 đ)
Suy ra DE = (cm) ( 0.25đ)
e/ Nêu được vuông tại I , O, O’ cố định OO’ không đổi , nên I chạy trên đường tròn đường kính OO’. (0,5đ)


ĐỀ KIỂM TRA HK I
MÔN TOÁN-Lớp 9
Thời gian : 90 phút
Chủ đề chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


1.
 
Gửi ý kiến