Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra HKI Toán 6_2017-2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Huyền Trang
Ngày gửi: 18h:19' 13-12-2017
Dung lượng: 26.3 KB
Số lượt tải: 958
Số lượt thích: 0 người
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Các phép tính với số tự nhiên

Biết được các thuật ngữ về tập hợp, phần tử của tập hợp,sử dụng các kí hiệu.
Hiểu các tính chất của phép cộng, phép nhân, vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa để thực hiện tính nhanh biểu thức.
Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân và các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa với các số tự nhiên để giải bài toán tìm x.
Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân và các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa với các số tự nhiên để giải bài toán tìm x ở mức độ cao hơn.


Số câu
Số điểm
Số câu: 3
Số điểm: 2,0
Số câu: 2
Số điểm: 1,5
Số câu: 2
Số điểm: 1,0
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Số câu: 8
Số điển: 5,0

2. Tính chia hết, ước và bội
Vận dụng các kiến thức về bội và ước, để tìm (ƯC) và (BC).
Vận dụng các kiến thức về bội và ước, để tìm (ƯC) và (BC) để giải các bài toán ở mức độ cao hơn.


Số câu
Số điểm


Số câu: 1
Số điểm: 2,0
Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Số câu: 2
Số điểm: 2,5

3. Cộng trừ số nguyên

Biết cộng, trừ hai số nguyên cùng dấu một cách chính xác.

Số câu
Số điểm
Số câu: 1
Số điểm: 0,5Số câu: 1
Số điểm: 0,5

4. Đoạn thẳng

- Biết vẽ hình.
- Biết điểm nằm giữa hai điểm trong ba điểm thẳng hàng

-Vận dụng thành thạo hệ thức AM + MB = AB để tính độ dài một đoạn thẳng.
-Vận dụng được định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng để chứng tỏ một điểm là trung điểm của đoạn thẳng.
Biết tính độ dài đoạn thẳng ở mức độ khó hơn.Số câu
Số điểm
Số câu: 1
Số điểm: 0,5

Số câu: 2
Số điểm: 0,
Số câu: 1
Số điểm: 0,
Số câu: 4
Số điểm: 2,0

Tổng số câu
Tổng số điểm

Số câu: 5
Số điểm: 3,0

Số câu: 2
Số điểm: 1,5

Số câu: 8
Số điểm: 5,5

Số câu: 15
Số điểm: 10


Câu I (2,0 điểm)
Cho 2 tập hợp: A = {x ∈ N/ 15 ⋮ x và x < 10} và B = {x ∈ Z/ -3 ≤ x < 4}
a/ Viết tập hợp A và B bằng cách liệt kê các phần tử.
b/ Cho M = A ∩ B. Tìm tập hợp M.
Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:
-100 ; 6 ; 0 ; -18 ; 52
Câu II (3,5 điểm)
Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể)
a/ 50 – [(24 – 14).40 + 42] : 32 b/ (-203) + (-97)
c/ 24. 136 + 14.24 – 24.150
Tìm x :
a/ 2x – 3 = 7 b/ (4x – 2). 62 = 3.63
c/ 7x – 5x = 52 – 3.|5|
Câu III (2,0 điểm)
Hai lớp 6A và 6B tham gia phong trào “Tết trồng cây”. Mỗi em trồng được nhiều hơn 2 cây và số cây mỗi em trồng được đều như nhau. Kết quả lớp 6A trồng được 132 cây, lớp 6B trồng được 135 cây. Hỏi mỗi em trồng được bao nhiêu cây?
Câu IV (2,0 điểm)
Trên tia Ox vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.
Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?
Tính độ dài đoạn thẳng AB? Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không?
Gọi I là trung điểm của AB. Tính OI?
Câu V (0,5 điểm)
Tìm số tự nhiên
 
Gửi ý kiến