Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề Kiểm Tra HKII Lớp 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hồng Quế
Ngày gửi: 12h:00' 27-05-2019
Dung lượng: 210.0 KB
Số lượt tải: 1600
Số lượt thích: 0 người
THI KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
Họ, tên thí sinh: ................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1. Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên sau
x –∞ –1 0 1 +∞
y` – 0 + 0 – 0 +
y +∞ 0 +∞
–1 –1
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f(x) – 1 = m có đúng hai nghiệm
A. –2 < m < –1 B. m = –2 V m < –3 C. m = –1 D. m > –1 V m = –2
Câu 2. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a, b] có nguyên hàm F(x). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = f(x), trục hoành, các đường thẳng x = a, x = b là
A. S = F(b) – F(a) B. S = F(a) – F(b) C. S =  D. S = 
Câu 3. Tính giá trị của  với 0 < a ≠ 1
A. 8 B. 4 C. 16 D. 2
Câu 4. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực R?
A. y = logπ (4x² + 1) B. y = (π/3)x C. y = log1/3 x D. y = (2/e)x
Câu 5. Cho hàm số y = với tham số m ≠ 0. Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số thuộc đường thẳng có phương trình nào dưới đây?
A. 2x + y = 0 B. x – 2y = 0 C. y – 2x = 0 D. x + 2y = 0
Câu 6. Tìm hệ số góc của tiếp tuyến đồ thị hàm số y =  tại điểm có tung độ yo = –7/3
A. k = 9/5 B. k = 5/9 C. k = –10 D. k = –5/9
Câu 7. Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số y = x – ln x trên đoạn [1/2; e] theo thứ tự là
A. 1 và e B. 1 và 1/2 + ln 2 C. 1 và e – 1 D. 1/2 + ln 2 và e – 1
Câu 8. Giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây để phương trình 4x – m.2x+1 + 2m = 0 có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1 + x2 = 3.
A. (1; 3) B. (9/2; 5) C. (3; 5) D. (–2; –1)
Câu 9. Tìm giá trị của tham số m để hàm số y = mx³ + 2x² + (m + 1)x – 2 có đúng  cực trị
A. m < 1 B. m > 0 C. m < 0 D. m = 0
Câu 10. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số nào sau đây?

A. y = x³ + 2x² – x B. y = –x4 – 2x² C. y = –x4 + 2x² D. y = –x² + 2x
Câu 11. Một chất điểm chuyển động theo quy luật x = –t³ + 6t² với t là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động, x là tọa độ của chất điểm tại thời điểm t. Tính thời điểm t khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất.
A. t = 2 B. t = 1 C. t = 4 D. t = 3
Câu 12. Gọi T là tổng các nghiệm của phương trình  = 0. Tính T.
A. 84 B. 4 C. 5 D. –5
Câu 13. Cho số phức z = 6 + 7i. Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn là
A. (6; –7) B. (–6; 7)
 
Gửi ý kiến