Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra HKII Toán 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Huyền Trang
Ngày gửi: 19h:46' 24-04-2018
Dung lượng: 53.6 KB
Số lượt tải: 1013
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN LONG ĐIỀN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN – LỚP 6
Thời gian làm bài : 90 phút Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1.
Số nguyên
 - Thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân trong tập hợp số nguyên .

- Vận dụng quy tắc và tính chất các phép tính với số nguyên để tính và tính nhanh
- Tìm x, so sánh biểu thức về số nguyên.
- Bài tập vận dụng tính chất chia hết trong tập hợp số nguyên.


Số câu hỏi- điểm
Tỉ lệ
1 0,5
2 1,5
1 0,5
4 2,5 25%

2. Phân số
- Rút gọn và quy đồng mẫu số nhiều phân số.
-Thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân chia phân số.
- Vận dụng quy tắc và tính chất các phép tính về phân số để tính và tính nhanh
- Tìm phân số chưa biết, so sánh giá trị biểu thức chứa phân số.
- Tìm giá trị phân số của một số cho trước.
- Tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó.


Số câu hỏi- điểm
Tỉ lệ
2 1,5

3 3

5 4,5 45%

3. Góc
- Vẽ hình theo yêu cầu cho trước.
- Nhận biết được tia phân giác của một góc

- Xác định một tia nằm giữa hai tia?
- Vận dụng tính chất: “nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz thì ” để tính góc, so sánh hai góc.
Vận dụng khái niệm và tính chất tia phân giác của góc để làm bài tập liên quan.


Số câu hỏi- điểm

Tỉ lệ
2 1
(Trong đó vẽ hình 0,5, xem như 1câu)
2 1,5
1 0,5
5 3,0 30%

Tổng số câu hỏi- Tổng điểm
Tỉ lệ
5 3
30%
7 6
60%
2 1
10%
14 10 100%


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN LONG ĐIỀN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN – LỚP 6
Thời gian làm bài : 90 phút

Câu 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
48: (-3) - 12 b) 

220 + 220.(-68) + 220. (-33) d) 

Câu 2 (1,5 điểm) Tìm x, biết
15 + 3x = 3 b) 1

Câu 3 (2,5 điểm)
a) Rút gọn rồi so sánh hai phân số sau: và 
b) Lớp 6A có 40 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm
1
5 số học sinh cả lớp và bằng
2
3 số học sinh khá, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại của lớp?

Câu 4 (3,0 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho
𝑥𝑂𝑦 = 70o ;
𝑥𝑂𝑧 = 140o .
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo góc yOz ?
Tia Oy có phải là tia phân giác của
𝑥𝑂𝑧 không? Vì sao?
Gọi Ot là tia phân giác của
𝑦𝑂𝑧. Tính số đo góc xOt?

Câu 5 (0,5 điểm)
Tìm số nguyên n để 3n + 8 chia hết cho n +1 ?


---HẾT---Người duyệt đề
Nguyễn Văn Phát
Người ra đề
Trần Huyền Trang

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN LONG ĐIỀN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN – LỚP 6
Thời gian làm bài : 90 phút


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN LONG ĐIỀN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN – LỚP 6
Thời gian làm bài : 90 phútCâu

 
Gửi ý kiến