Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 BTN LẦN 04

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Oai
Ngày gửi: 20h:51' 18-04-2019
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 632
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT AN MINH


(Đề có 2 trang)
KIỂM TRA LỚP 11 BAN TỰ NHIÊN –
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN HÓA HỌC
Ngày thi: 18/04/2019 Thời gian làm bài: 45 Phút; (Đề có 25 câu)
Họ tên :...................................................... Số báo danh : ...............

Câu 1: Hợp chất 4-metylhexan-2-ol có công thức phân tử là
A. C7H16O. B. C8H18O. C. C5H12O. D. C6H14O.
Câu 2: Cho benzen (C6H6) tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen (C6H5NO2). Khối lượng nitrobenzen điều chế được từ 4,5 tấn benzen (hiệu suất phản ứng 80%) là
A. 8,870 tấn. B. 6,577 tấn.    C. 5,677 tấn.    D. 8,780 tấn.
Câu 3:  Ancol nào sau đây phản ứng với CuO không tạo thành anđehit ?
A. propan-2-ol. B. etanol C. metanol.    D. propan-1-ol.   
Câu 4: Đung nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 0,62162. Công thức phân tử của X là
A. C4H8O . B. C3H8O.    C. CH4O.    D. C2H6O.
Câu 5: Ancol nào là ancol bậc II ?
A. (CH3)3C-OH. B. CH3-OH.
C. CH3-C(CH3)2-CH2-OH. D. CH3-CH(OH)-CH3.
Câu 6: Cho 31,2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 18,4 gam Na được 49 gam chất rắn. Đó là 2 ancol
A. C3H7OH và C4H9OH. B. CH3OH và C2H5OH.
C. C3H5OH và C4H7OH. D. C2H5OH và C3H7OH.
Câu 7: Cho các chất: ancol etylic, glixerol, etylen glicol, đietyl ete, propan-1,2-điol và propan-1-3-điol. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2/OH- là
A. 3.    B. 4.    C. 2. D. 5.  
Câu 8: Để phân biệt dung dịch ancol etylic và dung dịch glixerol ta dùng chất nào sau đây?
A. CuSO4. B. Cu(OH)2/OH-. C. dd AgNO3/NH3. D. NaOH.
Câu 9:   Ancol etylic phản ứng được với
A. Na    B. Br2    C. NaOH    D. NaHCO3.
Câu 10: Cho 27,6 gam glixerol (C3H5(OH)3) hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu(OH)2 (giả sử hiệu suất đạt 100%) là (Cu=64, C=12, O=16, H=1)
A. 14,7. B. 7,35. C. 58,8. D. 29,4.
Câu 11: Cho một mẫu nhỏ Na vào ống nghiệm có chưa etanol 980. Hiện tượng quan sát được là
A. Mẫu Na chìm dưới đáy ống nghiệm, tan dần và có hiện tượng sủi bọt khí.
B. Mẫu Na chìm dưới đáy ống nghiệm và không tan trong etanol.
C. Mẫu Na nổi trên bề mặt, nóng chảy thành dạng cầu, chuyển động hỗn loạn và tan dần.
D. Mẫu Na chìm dưới đáy ống nghiệm, tan dần và không có hiện tượng sủi bọt khí.


Câu 12: Tên gọi của ancol: (CH3)2CH—CH2—CH2—CH2OH theo danh pháp thay thế là:
A. 4,4-đimetyl butan-1-ol. B. 2-metylpentan-5-ol
C. 1,1-đimetyl butan-4-ol. D. 4-metylpentan-1-ol.
Câu 13: Công thức phân tử tổng quát của dãy đồng đẳng benzen là
A. CnH2n (n≥2). B. CnH2n-2 (n≥3). C. CnH2n+6 (n≥6). D. CnH2n-6 (n≥6).
Câu 14: Cho 6,4 gam metanol tác dụng với kim loại Na (dư), thể tích khí H2 (đktc) thu được là
A. 3,36 lít. B. 6,72 lít. C. 2,24 lít. D. 4,48 lít.
Câu 15
 
Gửi ý kiến