Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra hóa 12 1 tiêt chương 5,6 có đáp án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ huy hùng
Ngày gửi: 05h:59' 22-03-2020
Dung lượng: 150.5 KB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
Trường…………………………………………………Bài kiểm tra: 45 phút. Môn: Hóa Học
Lớp: 12 Thời gian: 45 phút
Họ và tên học sinh……………………………………………….Ngày kiểm tra……….............Ngày trả bài…………............

Điểm
(ghi bằng số và bằng chữ)
Lời phê của thầy cô giáo


Mã đề: 162

Cho M: Ca = 40; Mg = 24; Ba = 137; Na = 23; K = 39; Al = 27; Fe = 56; O = 16; H = 1; Cl = 35,5; C = 12.
(Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng)
Câu 1. Trộn m gam bột Al với 8 gam bột Fe2O3 rồi đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp X thu được 3,36 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Giá trị m là
A. 5,4 B. 54 C. 2,7 D. 27
Câu 2. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra
A. sự oxi hoá ion Na+ B. sự khử ion Na+ C. sự oxi hoá phân tử H2O D. sự khử phân tử H2O
Câu 3. Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung dịch kiềm?
A. Al(NO3)3 và Al(OH)3 B. Al(OH)3 và Al2O3 C. Al2(SO4)3 và Al2O3 D. AlCl3 và Al2(SO4)3
Câu 4. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là
A. thạch cao khan. B. đá vôi. C. thạch cao nung. D. thạch cao sống
Câu 5. Hoà tan hoàn toàn m gam bột Al trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng ta thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là
A. 1,35. B. 2,7. C. 4,05. D. 5,4.
Câu 6. Nhôm được điều chế bằng cách
A. điện phân nóng chảy Al(OH)3 hay dùng Mg để khử Al2O3.
B. điện phân nóng chảy Al2O3.
C. dùng cacbon khử Al2O3 ở nhiệt độ cao.
D. điện phân dung dịch AlCl3 hay điện phân nóng chảy Al(OH)3.
Câu 7. Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau : Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+.
Cặp chất không phản ứng với nhau là
A. Fe và dung dịch FeCl3 B. Cu và dung dịch FeCl3
C. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2 D. Fe và dung dịch CuCl2
Câu 8. Cho 7,8g hỗn hợp Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Số mol HCl đã tham gia phản ứng là
A. 0,6 mol B. 0,7 mol C. 0,8 mol D. 0,5 mol
Câu 9. Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại?
A. Nhôm. B. Vàng. C. Bạc. D. Đồng.
Câu 10. Có thể dùng chất nào sau đây để làm mềm nước có tính cứng tạm thời và nươc cứng có tính cứng vĩnh cửu ?
A. Na2CO3 B. H2SO4 C. NaCl D. KNO3
Câu 11. Trong những chất sau, chất nào không có tính lưỡng tính ?
A. ZnSO4 B. Al2O3 C. NaHCO3 D. Al(OH)3
Câu 12. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do
A. có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ B. nhôm là kim loại kém hoạt động
C. có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ D. nhôm có tính thụ động với không khí và nước
Câu 13. Chất có tính lưỡng tính là
A. NaNO3. B. NaOH. C. NaCl. D. NaHCO3
Câu 14. Để làm kết tủa hoàn toàn nhôm hiđroxit từ dung dịch nhôm sunfat cần dùng lượng dư dung dịch
A. Ca(OH)2. B. BaCl2. C. NH3. D. NaOH.


Câu 15. Nước chứa đồng thời các muối nào sau đây thuộc loại nước có tính cứng vĩnh cữu ?
 
Gửi ý kiến