Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra hóa 8 kì II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Phúc Thành
Ngày gửi: 17h:28' 17-04-2012
Dung lượng: 163.5 KB
Số lượt tải: 1059
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD & ĐT gia lộc
Trường THCS thống nhất
đề kiểm tra học kì Ii năm học 2011 - 2012
Môn: hóa học 8
(Thời gian làm bài: 45 phút)


Câu 1 (3,0điểm):
Cho các công thức hoá học: KOH; HCl; CaCl2; Al2O3; Mg(OH)2; H2SO4; Ca3(PO4)2; SO3; Ba(OH)2; HNO3; Na2CO3; NO2; NaOH; Fe3O4; KHSO3.
Hãy phân loại và gọi tên các chất trên.
Câu 2 (2,0điểm):
Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a) P + O2 ---> ?
c) H2 + ? ---> Cu + ?

b) KClO3 ---> ? + O2
d) ? + ? ---> Al2O3

Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng hoá học nào?
Câu 3 (1,5điểm):
Kim loại M có hoá trị III. Hãy viết công thức:
Bazơ của M
Muối của M với gốc sunfat (SO4) và gốc nitrat (NO3)
Câu 4 (3,5điểm):
Cho a gam kim loại sắt phản ứng vừa đủ với 200 gam dung dịch HCl 14,6%.
Viết phương trình hoá học.
Tính a
Tính thể tích khí hiđro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.
(Cho biết Na =23; O = 16;H = 1; Fe = 56; Cl = 35,5)
!
Đáp án, biểu điểm đề kiểm tra học kì Ii năm học 2010 - 2011
Môn: hóa học 8


Câu 1(3,0đ) Mỗi đáp án đúng được 0,1đ
Oxit: Al2O3; SO3; NO2; Fe3O4.
Axit: HCl; H2SO4; HNO3.
Bazơ: KOH; Mg(OH)2; Ba(OH)2; NaOH.
Muối: CaCl2; Ca3(PO4)2; Na2CO3; KHSO3.

Câu 2(2,0đ) Mỗi PTHH viết đúng được 0,5đ

a)
4P + 5O2 2P2O5 Phản ứng hoá hợp
(0,5đ)

b)
2KClO3 2KCl + 3O2 Phản ứng phân huỷ
(0,5đ)

c)
H2 + CuO  Cu + H2 Phản ứng thế, oxi hoá - khử
(0,5đ)

d)
4Al + 3O2  2Al2O3 Phản ứng hoá hợp
(0,5đ)

Câu 3(1,5đ)

a)
Viết được CTHH: M(OH)3
(0,5đ)

b)
Viết được CTHH: M2(SO4)3 và M(NO3)3
(1đ)

Câu 4(3,5đ):

a)
PTHH: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2
(0,5đ)

b)
mHCl = = 29,2(g)
(0,5đ)


Số mol của HCl là: nHCl = = 0,8(mol)
(0,5đ)


Theo PTHH: (mol)
(0,5đ)


Vậy a = mFe = 0,4.56 = 22,4 (g)
(0,5đ)

c)
Theo PTHH: (mol)
(0,5đ)


(l)
(0,5đ)

 !
Phòng GD & ĐT gia lộc
Trường THCS thống nhất
đề kiểm tra học kì Ii năm học 2010 - 2011
Môn: hóa học 8
(Thời gian làm bài: 45 phút)

Phần I: Trắc nghiệm (2,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm)
Hãy ghép các thí dụ ở cột (II) cho phù hợp với các khái niệm ở cột (I)
Khái niệm (I)
Thí dụ (II)

A. Oxit
1. MgO; CaO; H2SO4

B. Muối
2. SO3; CuO; CO

 C. Axit
3. NaNO3; KHCO3;
No_avatar

nhh

No_avatar

hiih

 

 

 

 

 

 
Gửi ý kiến