Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra hóa 8 tiết 25

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngày gửi: 20h:43' 09-11-2013
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 1767
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Huyền Trang)
Họ và tên :............................ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 8... Môn: Hoá học 8
Điểm:

 Lời phê của cô giáo:
Đề 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
Hãy khoanh tròn vào một chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án chọn em cho là đúng:
Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng vật lí ?
A. Mặt trời mọc sương bắt đầu tan. B. Đường cháy thành than.
C. Nến cháy trong không khí. D. Cơm bị ôi thiu.
Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng hóa học ?
A. Cô cạn nước muối thu được muối ăn. B. Nước đá chảy thành nước lỏng
C. Hiđro tác dụng với oxi tạo ra nước D. Thanh thuỷ tinh bị nóng chảy.
Hiện tượng nào sau đây xảy ra phản ứng hoá học:
A. Dây sắt cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh. B. Hòa tan thuốc tím vào nước.
C. Đèn tín hiệu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. D. Dao bằng sắt lâu ngày bị gỉ.
Điều kiện để một phản ứng hóa học xảy ra là:
A. Có mặt chất xúc tác. B. Các chất phản ứng phải tiếp xúc nhau.
C. Phải được đun nóng đến nhiệt độ nào đó. D. Cả 3 điều kiện trên phải có.
Trong phản ứng hoá học các chất tham gia và các chất sản phẩm đều có cùng:
Số nguyên tử của mỗi nguyên tố. B. Số nguyên tố tạo nên chất.
Số phân tử của mỗi chất. D. Số nguyên tử trong mỗi chất.
Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng là do:
A. Liên kết giữa các nguyên tử không thay đổi. B. Số phân tử các chất không đổi
C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố không đổi. D. Cả A, B, C đều đúng
Cho sơ đồ phản ứng hóa học: Al(OH)y + H2SO4 ----> Alx(SO4)y + H2O
Khi x (y thì x, y có thể lần lượt là:
A. x = 2; y =1 B. x = 2; y =3 C. x = 1; y = 2 D. x = 3; y = 2
Cho 8,4 gam CO tác dụng với 16 gam Fe2O3 tạo ra 13,2 gam CO2 và kim loại Fe. Khối lượng sắt thu được là:
A. 2,24g B. 22,4g C. 11,2g D. 1,12g.
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Lập PTHH theo các sơ đồ phản ứng hóa học sau:
a) Fe + Cl2 ----> FeCl3
b) Fe2O3 + H2 ----> Fe + H2O
c) Al + CuSO4 ----> Cu + Al2(SO4)3
d) Fe3O4 + CO --- > Fe + CO2 e) CaO + H3PO4 -----> Ca3(PO4)2 + H2O
Bài 2: 1) Phát biếu định luật bảo toàn khối lượng ? Viết công thức về khối lượng của một phản ứng hóa học (tự cho ví dụ) để minh họa.
2) Cho m gam bột sắt tác dụng với 6,4 gam khí oxi. Sau phản ứng thu được 23,2 gam oxit sắt từ (Fe3O4).
Lập PTHH của phản ứng trên?
Tính m gam bột sắt cần dùng cho phản ứng trên ?
Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của từng cặp chất trong phản ứng trên?
Bài 3 : Hoàn thành các PTHH sau:
N2 + O2 --- > NxOy
FexOv + CO --- > Fe + CO2
A + HNO3 --- > A(NO3)n + H2


Avatar

Bạn xem lại phản ứng Al + CuSO4 -> Cu   + Al2(SO4)3

No_avatar

Thực tế phản ứng xảy ra đó bạn (Nguyễn Phùng). Bạn có thể cho một lá nhôm đã cạo sạch nhúng vào dung dịch CuSO4, Cu sẽ bám lên lá nhôm.

Avatar

Tạm được Mỉm cười

 
Gửi ý kiến