Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề kiểm tra hóa 9 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Phương
Ngày gửi: 20h:23' 02-10-2021
Dung lượng: 62.1 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ THI HÓA HỌC LỚP 9 HKII. NĂM HỌC 2020-2021.


Nội dung kiến thức

Mức độ nhận thức
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Vận dụng ởmức caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1.HIDRÔ CACBON- NHIÊN LIỆU
- Biết hóa trị của C trong mỗi hợp chất hữu cơ.
- Biết nhận ra công thức cấu tạo của hiđrocacbon.
- Biết tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất có chứa liên kết đôi.
- Nêu được ứng dụng của etilen.

Số câu
4 câu4 câu

Số điểm
Tỉ lệ %:
2,0 đ2,0 đ
20%

2.Dẫn xuất hiđrocacbon
- Biết phân biệt hợp chất hữu cơ.
- Biết tính chất hóa học của rượu etylic và axit axetic.
- Viết được công thức cấu tạo của axit axetic.
- Hiểu tính chất dặc trưng của mỗi hợp chất và dùng để nhận biết chất đó.
Số câu
4 câu


1 câu
5 câu

Số điểm
Tỉ lệ %:
2,0 đ
1,0 đ
3,0 đ
30%

3. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất hữu cơ.

- Hiểu và viết được PTHH thể hiện mối quan hệ giữa các hợp chất hữu cơ đã học.
- Vận dụng tính toán suy luận thành phần cấu tạo của hợp chất hữu cơ, tìm công thức phân tử.
- Viết công thức cấu tạo và gọi tên hợp chất hữu cơ có dạng đã học.Số câu1 câu

11a,b

11c
2 câu

Số điểm
Tỉ lệ %:2,0 đ

2,0 đ

1,0 đ
5,0 đ
50%

Tổng số câu
Tổng số điểm
8 câu
4,0 đ
40%
 2 câu
3,0 đ
30%
 1 1 a,b
2,0 đ
20%
 11c
1,0 đ
10%
11câu
10,0đ
100%

PHÒNG GD & ĐT TƯ NGHĨA ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II
TRƯỜNG THCS NGHĨA ĐIỀN Năm học: 2020-2021
Môn: Hóa học lớp 9 Thời gian: 45 (phút không kể thời gian giao đề)
I. Phần trắc nghiệm: (4đ)
Chọn một chữ cái đứng trước phương án đúng rồi ghi vào giấy làm bài.
Câu 1:Khí nào trong các khí sau kích thích hoa quả mau chín?
A.Metan. B. Etien C. Oxi D. Cacbonic.
Câu 2: Hoá trị của cacbon trong hợp chất hữu cơ bằng bao nhiêu?
A. IV B. III C. II D. I
Câu 3: Công thức cấu tạo của axit axetic là
A. C2H6O B. CH3–COOH. C. C4H10 D. CH3–O–CH3
Câu 4: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?
A.Metan B.Axit axetic C. Rượu etylic. D.Etilen
Câu5: Dãy nào gồm các chất là hiđrocacbon ?
A. C2H4;CH4;C2H5OH,CH3COOC2H5. B. C3H6;C4H10;C2H4, C2H2.
C. C2H4;CH3COOH;C3H7Cl,C2H2. D. C3H6; C2H5Cl; C3H7Cl,C2H2.
Câu 6: Dãy nào gồm các chấtlà dẫn xuất của hiđrocacbon ?
A. CH3NO2;CH4;C2H5Cl B. C3H6;C4H10; CH3NO2
C. C2H5OH;CH4;C3H7Cl D. C2H5OH; C6H12O6; C12H22O11
Câu 7: Dãy các chất nào đều phản ứng với kim loại Na?
A. C2H5OH, CH3COOH B. C2H5OH, C6H6
C. C6H6, CH3COOH D. C2H6 , CH3COOH
Câu 8: Cặp chất nào sau đây không phản ứng được với nhau?
A. Na2CO3 và dung dịch CH3COOH.B. Na và dung dịch C2H5OH
C. Cu và dung dịch CH3COOH D. dung dịch AgNO3 / NH3 và dung dịch C6H12O6
II. Tự luận: (6 đ):
Câu 9(1đ):Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt dung dịch các chất trong từng cặp chất sau:
a/ Glucozo và saccarozơ. b/ Saccarozơ và rượu etylic.
Câu 10 (2đ): Viết các phương trình phản ứng
 
Gửi ý kiến