Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 11h:38' 06-12-2018
Dung lượng: 92.0 KB
Số lượt tải: 2335
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Yến)
Phòng GD&ĐT
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018-2019

Thành phố
Môn: Tiếng Anh - Chương trình thí điểm – Thời gian: 45 phút


Họ và tên: ...................................................................... Lớp 7............Trường THCS ..................................................


Số báo danh
Họ tên, chữ ký người coi thi
Số phách


Số 1:
Số 2:

Điểm bài thi (bằng số)
Họ tên, chữ ký người chấm thi
Số phách


Số 1:
Số 2:PART 1: LISTENING
Question 1 .Listen to the passage about Picasso and circle the words you hear.(5 points)
1. artists 2. training 3. picture 4. actor
5. portrait 6. music 7. paintings 8. drawing
Question 2. Listen and decide the statements are true or false . Tick () in the correct column. ( 6 points)
Statements
True
False

1. Mi enjoys collecting glass bottles2. She started her hobby four years ago3. Her father shares this hobby with her4. She thinks collecting glass bottles is difficult5. She can make flower vases or lamps from these bottles6. She will continue her hobby in the futureQuestion 3. Listen and tick () the correct answer.( 4 points)
Conversation 1:
Why does Lan think that she can’t go to Nga’s party?
A. She hasn’t finished her homework.
B. She doesn’t want to go to Nga’s party.
C. The party is on her school day.
What has Lan decided to do?
A. She will not go to Nga’s birthday party.
B. She can finish her homework first and go to the party later.
C. She can ask her sister to help her with her homework.
Conversation 2:
What is the problem with Minh?
A. He doesn’t like the parties.
He often lies to his friends.
He has no friends.
What can be the result of Minh’s habit?
A. He doesn’t have any friends.
B. He will quit his class.
C. His friends will stop trusting him.
PART 2: READING
Question 1: Read the passage and fill each gap with a suitable word/ phrase from the box. (6 points)
(Em hãy đọc đoạn văn sau và tìm từ điền vào chỗ trống thích hợp)
bought competition singing there on English

Mary’s hobby is singing. She enjoys (1) ………………………… very much. When her brother (2) ………………………… a karaoke set last month, Mary was so glad that she sang every day after dinner. She likes to sing only (3) ………………………… songs. In fact, she has already sung all the songs found (4) ………………………… the karaoke discs. Minh is singing in the karaoke (5) ………………………… organized by the RC Center this Saturday. Her family is going (6) ………………………… to support her.
Answers:
1. ……………………… 2. ……………………… 3. ………………………
4. ……………………… 5. ……………………… 6. ………………………
Question 2: Read the passage and answer the questions. (4 points)
(Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.)
People in my city love good food and they often eat three meals a day – breakfast, lunch and dinner. At about seven in the morning, they usually have a light breakfast with a bowl of pho or eel soup with some slices of toast. Sometimes they have a bowl of instant noodles or a plate of sticky rice before going to work. Lunch often starts at about 11.30, and most of them have lunch at home. They often have rice, fish, meat, and vegetables for lunch. Dinner often starts at about 8.00 in the evening. It is the main meal of the day. People in my city often have rice with a lot of fresh vegetables and a lot of seafood or various kinds of meat. Then, they often have some fruit and a glass of green tea. I think food in my city is wonderful. It is light and full of fresh vegetables. It’s healthy and tasty, too.
What do people in Nam’s city have for breakfast?
…………………………………………………………………………………………
What time do they usually have for lunch?
…………………………………………………………………………………………
Which is the main meal of the day?
…………………………………………………………………………………………
Do they have a lot of dishes ?
…………………………………………………………………………………………
PART 3: WRITING
Question 1 : Rewrite the sentences so that their meaning doesn’t change.( 6 points)
( Viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi )
1. My house is bigger than
 
Gửi ý kiến