Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kiem tra hoc ki 1 toan lop 7 day dủ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Thái Hoàng
Ngày gửi: 10h:12' 23-12-2018
Dung lượng: 60.2 KB
Số lượt tải: 497
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA
TRƯỜNG THCS SƠN HÓA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017- 2018
Môn: Toán - Lớp 7
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Các phép tính với số hữu tỉ


Thực hiện các phép tính cộng,trừ, nhân, chia, lũy thừa với các số hữu tỉ
Tính giá tri biểu thức
Vận dụng các các phép tính nhân, chia với các số để giải bài toán tìm x


Số câu
Số điểm

Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Số câu: 1d
Số điểm: 05đ
Số câu: 1
Số điểm: 1,0
Số câu: 1,5
Số điển: 3,0

2. Tỉ lệthức
Vận dụng tính chất dãy tỉ số băng nhau giả bài toán thực tếSố câu
Số điểm


Câu 4
Số điểm: 2đ

Số câu: 1
Số điểm:2,0

3. Hàm số

Tính giá tri hàm số, vẽ đồ thị hàm số
Số câu
Số điểm

Câu 3
Số điểm: 2đ


Số câu: 1
Số điểm:2đ

4. Hình học

Vẽ được hình, ghi giả thiết kết luận bài toán

Biết chứng minh hai tam giác bằng nhau.
Biết chứng minh hai đoạn thẳng song song.


Số câu
Số điểm

Số điểm: 1đ

 Câu: 5a
Số điểm: 1
Số câu: 5b
Số điểm: 1
Số câu: 1
Số điểm: 3,0

Tổng số câu
Tổng số điểm

Số câu: 1
Số điểm:1đ
Số câu: 1,5
Số điểm: 3,5đ

Số câu: 2,5
Số điểm: 5,5đ

Số câu: 5
Số điểm: 10

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA
TRƯỜNG THCS SƠN HÓA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018- 2019
Môn: Toán - Lớp 7
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Phần I: Đại số 7 điểm
Câu 1: (2.0 điểm)Thực hiện tính:


A=

Câu 2:(1,0 điểm) Tìm x biết: (2x-1)2 = 9
Câu 3: (2.0 điểm) Cho hàm số:y =3x -1
a/ Hãy điền các giá tricủa hàm số y tương ứng với biến số x vào bảng sau:

x
-2
-1
0
1
2

y

b/ Biểu diễn các điểm có tọa độ là cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
Câu 4(2 điểm) : Học sinh của khối lớp 7 được vinh dự trồng và chăm sóc 48 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Em vui lòng tính, mỗi lớp được trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết số cây mỗi em trồng như nhau.
Phần II: Hình học 3 điểm
Câu 5(3.0 điểm)Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh:
a/  ABM =  ECM
b/ AB song song với CE.

…………………… Hết ……………………….PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA
TRƯỜNG THCS SƠN HÓA
HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017- 2018
Môn: Toán - Lớp 7
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (2.0 điểm - Mỗi bước cho 0,25 điểm)

A = 
= 1 - 1 + 0,5 = 0,5


0,5đ
0,5đ
0,5đ


0,25đ
0,25đ

Câu 2: (2.0 điểm - Mỗi bước cho 0,25 điểm)

(2x-1)2 = 9 = 32= (-3)2
Nên ta có: 2x - 1 = 3
( 2x = 4 ( x = 2
Và : 2x - 1 = -3 ( 2x = -2 ( x = -1


0,25đ
0,
 
Gửi ý kiến