Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lăng
Ngày gửi: 13h:26' 20-12-2020
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 3711
Số lượt thích: 2 người (Bùi Thị Hoa, Nguyễn Nhật)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học: 2020-2021
Môn : Toán Thời gian : 40 phút
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm )

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : ( 2 đ )
a/- Số gồm 6 vạn, 5 nghìn và 4 chục được viết là :
A.50640
B.65040
C.5640
D. 6540

b/- Chữ số 9 trong số 1 986 850 có giá trị là :
A. 900
B. 9000
C. 900 000
D. 90 000

c/- Số bé nhất trong các số 968 921 ; 967 812 ; 969 214 ; 964 941 là :
A. 968 921
B. 967 812
C. 969 214
D. 964 941

d/-Giá trị của biểu thức a + b x c . Với a = 60 ; b = 50 ; c = 100
A. 210
B. 5060
C. 2100
D. 5600

Bài 2 : Đúng ghi Đ ; sai ghi S ( 1 đ )
a/- 5 tấn 15 kg = 5015 kg.


b/- 4 phút 20 giây = 420 giây


c/- Một nữa thế kỉ và sáu năm = 560 năm


d/- Năm nhuận có 366 ngày


Bài 3 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng ( 1 đ )
a/-Biết của một bao gạo nặng 20 kg, Ba bao gạo như thế cân nặng là :
A. 10 kg
B. 40 kg
C. 60 kg
D. 120 kg

b/- Một hình vuông có diện tích 1 m2 được xếp bằng các ô vuông nhỏ có diện tích 1 cm2. Nếu ta xếp các ô vuông này liên tiếp nhau thành một hàng thẳng thì hàng đó dài bao nhiêu mét ?
A. 1m
B. 10 m
C. 100 m
D. 1000 m

Bài 4 : Cho hình vẽ sau, nối ý đúng cho từng hình ( 1 đ )
A N

H M

C B Q P
Hình A Hình B
Hình A có góc bẹt là

A. Đỉnh H ; cạnh HA ; HBB. Đỉnh A ; cạnh AC; AB

Hình B có góc tù là

C. Đỉnh N ; cạnh NM ; NPD. Đỉnh M ; cạnh MN ; MQ


PHẦN II : TỰ LUẬN ( 5 điểm )
1- Đặt tính rồi tính : ( 2 đ )
372549 + 459521
b. 920460 - 510754
c. 2713 x 205
d. 1980 : 15


4- Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện : ( 1 đ )
a/- 2 x 39 x 5 =
 b/- 769 x 85 – 769 x 75


5- Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi. Biết 3 năm trước tổng số tuổi mẹ và tuổi con là 48 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay ? ( 2 đ )
Bài làm


Đáp án
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : ( 2 đ )
a/- Số gồm 6 vạn, 5 nghìn và 4 chục được viết là : B. 65040
b/- Chữ số 9 trong số 1 986 850 có giá trị là : C. 900 000
c/- Số bé nhất trong các số 968 921 ; 967 812 ; 969 214 ; 964 941 là : D. 964 941
d/-Giá trị của biểu thức a + b x c . Với a = 60 ; b = 50 ; c = 100 là : B. 5060
Bài 2 : Đúng ghi Đ ; sai ghi S ( 1 đ )
a/- 5 tấn 15 kg = 5015 kg.


b/- 4 phút 20 giây = 420 giây
S

c/- Một nữa thế kỉ và sáu năm = 560 năm
S

d/- Năm nhuận có 366 ngày


Bài 3 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng ( 1 đ )
a/-Biết của một bao gạo nặng 20 kg, Ba bao gạo như thế cân nặng là : D. 120 kg
Ba bao gạo nặng = 20 x 2 x 3 = 120 kg
b/- C. 100 m
1 m2 = 10000 cm2.
Hình vuông có DT 1 m2 thì chứa 10000 hình vuông nhỏ có DT = 1 cm2
Hình vuông có DT = 1 cm2 có cạnh 1 cm
Xếp 10000 hình vuông có cạnh 1cm được chiều dài 10000 cm = 100 m
Bài 4 :
Hình A có góc bẹt
 
Gửi ý kiến