Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Kim Long (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:32' 06-12-2011
Dung lượng: 280.0 KB
Số lượt tải: 847
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH: 2010 - 2011
MÔN: TOÁN 10
THỜI GIAN : 90 PHÚT
ĐỀ 1:
Câu 1: (1,25 đ) Cho X={3; 6; 9} Y= {1; 5; 6; 9; 11} Z= {3k/ kN; k < 4}
a/Tính
b/ kê các phần tử của Z và tính
Câu 2: (1.25đ)
a/Tìm tập xác định hàm số sau : y =
b/ Tìm tập xác định và xét tính chẵn lẻ hàm số sau : y =

Câu 3:(1.5đ)
a/ Xác định (d) :y = ax + b. Biết (d) đi qua A (-1 ; 5) và B(2;-1)
b/ Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P)của hàm số: y = x2 + 4x +3
Câu 4:(2đ) Giải các phương trình sau
a/
b
Câu 5:(0,5đ) chứng minh: Với a > 0; b > 0 ta luôn co ù :
Câu 6:(1,5đ) Cho tứ giác ABCD.
a/Tính
b/ Gọi E,F lần lượt là trung điểm của AC , BD . Chứng minh:
c/ Gọi K là trung điểm của DF. Phân tích theo hai vec tơ
Câu 7:(2đ) Trong mặt phẳng Oxy cho A(4;4) ; B(1;3) ; C(3;1)
a/ Tìm toạ độ các vectơ
b/Tìm toạ độ điểm D để ABCD là hình bình hành.
c/ Tính chu vi tam giác ABC biết đơn vi trên các trục toạ độ là cm.
d/Tìm toạ độ điểm M trên trục hoành để tam giác BCM là tam giác vuông tại C.


HẾT

ĐỀ 2:
Câu 1: (1,25 đ) Cho X={2;4;6} ; Y= {1;4;6;9;10}; Z ={2k/ kN; k<4}
a/ Tính
b/ kê các phần tử của Z và tính
Câu 2: (1.25đ)
a/Tìm tập xác định hàm số sau : y =
b/ Tìm tập xác định và xét tính chẵn lẻ hàm số sau : y =
Câu 3:(1.5đ)
a/ Xác định (d) : y = ax + b. Biết (d) đi qua A (2 ; 5) và B(-1;-7)
b/ Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số: y = x2- 4x +3
Câu 4:(2đ) Giải các phương trình sau
a/
b
Câu 5:(0,5đ) chứng minh: Với a > 0; b > 0 ta luôn co ù :
Câu 6:(1,5đ) Cho tứ giác MNPQ.
a/Tính
b/ Gọi E,F lần lượt là trung điểm của MP ,NQ . Chứng minh:
c/ Gọi K là trung điểm của QF. Phân tích theo hai vec tơ
Câu 7:(2đ) Trong mặt phẳng Oxy cho A(5;4) ; B(2;3) ; C(4;1)
a/ Tìm toạ độ các vectơ
b/Tìm toạ độ điểm D để ABCD là hình bình hành.
c/ Tính chu vi tam giác ABC biết đơn vi trên các trục toạ độ là cm.
d/Tìm toạ độ điểm M trên trục hoành để tam giác BCM là tam giác vuông tại C.


HẾTMA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK I TOÁN 10 (10-11)


Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Tập hợp
4
1
1
0,25

5
1,25

Hàm số
2
1
1
0,75
1
1
4
2,75

P trình và hệ P trình


1
1
1
1
2
2

Bất đẳng thức

1
0,5

1
0,5

Véc tơ
1
0,5
1
0,5
1
0,5
3
1,5

Tích vô hướng 2 Véc tơ
1
0,5
2
 
Gửi ý kiến