Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thanh Lan
Ngày gửi: 08h:38' 14-12-2018
Dung lượng: 231.5 KB
Số lượt tải: 1730
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ I -HKI
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm).
Hãy viết vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.
Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng:
A. B. C. D. 
Câu 2. Cách viết nào sau đây là đúng:
A. B.  C. = D. = 0,25
Câu 3. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
A. a // b B. a cắt b C. ab D. a trùng với b
Câu 4. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là:
A. (-1; -2) B. (-1;2) C. (0;2) D.(;-4)
Câu 5. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá trị tương ứng của chúng được cho trong bảng
x
 -2


 y
 10
 -4

 Giá trị ở ô trống trong bảng là:
A.-5 B. 0,8 C.-0,8 D.Một kết quả khác
Câu 6. Cho HIK và MNP biết ; . Để HIK =MNP theo trường hợp góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:
A. HI = MN B. IK = MN C. HK = MP D. HI = NP
B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:
a) A = b) B = 
Câu 8 (1,0 điểm). Tìm x biết:
a) b) 
Câu 9 (1,5 điểm).
Cho đồ thị của hàm số y = (m - )x (với m là hằng số,) đi qua điểm A(2;4).
a) Xác định m;
b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho với giá trị m tìm được ở câu a.Tìm trên đồ thị hàm số trên điểm có tung độ bằng 2.
Câu 10 (2,5 điểm).
Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = AC. Gọi K là trung điểm của cạnh BC.
a) Chứng minh và AKBC.
b)Từ C kẻ đường vuông góc với BC, nó cắt AB tại E. Chứng minh EC//AK.
c) Chứng minh CE = CB.
Câu 11 (1,0 điểm).Cho ( với ) chứng minh rằng 
Hết

ĐỀ II-HKI
I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 ĐIỂM).Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1. Kết quả của phép tính: bằng:
A. B. C. D.
Câu 2. Cho và x – y = 12 thì giá trị của x và y là:
A. x = 19, y = 5 B. x = 18, y = 7 C. x = 28, y = 16 D. x = 21, y = 12
Câu 3. Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:
A. B. C. D.
Câu 4. Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nếu:
A. y = B. y = ax C. y = ax ( với a 0) D. x y = a
Câu 5. Cho hàm số y = f(x) = - 3x khi đó f(2) bằng
A. 6 B. – 6 C. 2 D. - 2
Câu 6. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:
A.bằng nhau B.Bù nhau C.Kề nhau D. Kề bù.
Câu 7. Tam giác ABC có góc A= 300, góc B= 700 thì góc C bằng:
A. 1000 B.900 C. 800 D.700
Câu 8. Cho HIK và MNP biết ; . Để HIK =MNP theo trường hợp
góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây:
A. HI = NP B. IK = MN C. HK = MP D. HI = MN
II. TỰ LUẬN ( 8 ĐIỂM)
Bài 1: Tính ( hợp lý nếu có thể) (1,25 điểm)
a) b) 
Bài 2 : Tìm x: (1,25 điểm)
 
Gửi ý kiến