Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Bích Thu
Ngày gửi: 18h:57' 06-07-2020
Dung lượng: 709.4 KB
Số lượt tải: 183
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II - SỐ HỌC 6
ĐỀ 1
Bài 1: Tính (3đ)
a) (–18) – (+3).( –12) b) 85.(27 – 35) – 35.(27 – 85) c) (–8)2.19 + 19(–6)2
Bài 2: Tìmx (3,5đ)
a) x +35 = 12 b) 18 – 5x = –12
c)/ = 2 d) 15 – 25 : x = 10
Bài 3: (2đ) Cho tậphợp/
Viết A dướidạngliêtkêcácphầntử
Tínhtổngcácsốnguyên x thuộc A
Bài 4: (1,5d) Tìm n /Z saocho n – 1 làướccủa 3


ĐỀ 2:
Bài1 : (1đ)Tínhtổngcủasốnguyênâmlớnnhấtcóbachữsốvàsốnguyêndươnglớnnhất cóbachữsố.
Bài2 :( 3 đ )Tínhbằngcáchhợplý (nếucóthể )
a) – 678 – (–123) + (–123 + 678) –2009 b) 7.(–8)2 + (–3)2 .17 c) –178.62 + 178.(– 38)
Bài3 :( 4 đ )Tìm x, biết :
– x + 12 = –7 b) | x + 5 | = 3 c) 31 – ( 17 + x ) = 55
Bài4 : (2 đ ) Cho tậphợp A =  x  Z / –7 < x  5 
a) Viếttậphợp A dướidạngliệtkêcácphầntử .
b) Tínhtổngcácsốnguyên x.

ĐỀ 3:
Bài 1: (4đ) Thựchiệnthứtựphéptính :
a/ – (– 219) + (–209) – 401 + 12 b/ (26 – 6) . (-4) + 31 . (–7 – 13) c/ (–9) 2 . 2 3
Bài 2: (4đ) Tìmsốnguyên x biết :
a/ 5x + 30 = 15 b/ 9 – 25 = ( 7 – x) – ( 25 + 7) c/ | x – 3 | = 5
Bài 3: (1đ) Sắpxếpcácsốnguyênsautheothứtựtăngdần :
–97 ; 25; –16; 0; 82; 2009; –2006.
Bài 4: (1đ) Tính : A = 1 – 2 + 3 – 4 +……………….+ 99 – 100

/
ĐỀ 4:
Bài 1 : ( 3 điểm ) Thựchiệnphéptính ( hợplýnếucóthể )
a) (– 25 ) – (– 3 ) . ( + 12 ) b) 85 . ( 35 – 27 ) – 35 .( 85 – 27 ) c)(– 25 ) . 69 + 31 .( – 25 )
Bài2 : ( 3 điểm ) Tìm x / Z , biết :
a) 21 – (29 + 4x ) = –12 b) 12/ = 36 c) 20 – ( 17 + x ) = 55
Bài3 : ( 2 điểm ) Cho tậphợp A = /
Viếttậphợp A dướidạngliệtkêcácphầntử
Tínhtổngcácsốnguyên x
Bài 4 : ( 2 điểm ) Tìmcácsốtựnhiên n saocho : n – 1 làướccủa 12

ĐỀ 5:
Bài 1: (3đ) Thựchiệnphéptính :
(–5 – 2).( –5 + 2) b) 38 .(78 – 59) – 78.(38 – 59) c) 25 .(-6)3
Bài 2: (4đ) Tìmsốnguyên x biết :
3x + 75= –15 b) x – 8 = 3x + 4 c) | 3x + 9 | – 15 = 27
Bài 3: (2đ)
Tínhgiátrịbiểuthứcsau :{[22.15 – (22.7)]: 4 - 23}.2010
Sắpxếptheothứtựgiảmdần : – 145; 1472; 156; 299; –260; –262; –624
Bài 4: (1đ) Tìmcácsốnguyên n biết : 6 làbộicủa (n +1)
/
ĐỀ 6
Bài 1: (3 điểm) Thựchiệnphéptính :
(–5) + (–2) + 3 + 4 – 1 b) / c) /
Bài 2: (3 điểm) Tìmsốnguyên x biết :
/ b) / c) /
Bài 3: (2 điểm) Sắpxếpcácsốsautheotheotựtăngdần : –75 ; 80 ; 15 ; –32 ; –9 ; 0
Bài 4: (2 điểm) Tìmcácsốnguyên x saocho : x + 1 làướccủa 4

ĐỀ 7
Bài 1: (1đ) Điềnsốvào ô trốngchođúng:

a
4
–7

b
–2


a.b

28

/
Bài 2: (3đ) Thựchiệnphéptính:
/ b) /
c)/d) /
Bài 3: (3đ)) Tìm/biết: (4đ)
a) / b) /
c) / d)/
Bài 4:Tìmtổngtấtcảcácsốnguyên x thỏamãn :/ (2đ)
Bài 5:Tìmsốnguyên n, biếtrằng 9 chia hếtcho n – 2 (1đ)

ĐỀ 8
Bài1 :( 4 điểm ) Thựchiệnphéptính :
a/ –(–347) + (–40) + 3150 + (–307) b/ (–29).(85–47
 
Gửi ý kiến