Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trần Minh Nguyễn
Ngày gửi: 15h:06' 17-04-2019
Dung lượng: 150.0 KB
Số lượt tải: 1161
Số lượt thích: 1 người (Mai Thị Hoa)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN THI: TOÁN – Lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút.

(Không kể thời gian giao đề.)

Bài 1. (2,0 điểm)
Phát biểu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu.

Áp dụng tính: + 

Tia phân giác của một góc là gì?
Áp dụng: Vẽ tia phân giác của góc xOy, biết góc xOy có số đo 137o.
Bài 2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể).

 b) 

c) 
Bài 3. (1 điểm) Tìm x biết:
Bài 4. (1,5 điểm) Lớp 6A có 45 học sinh. Cuối năm số học sinh xếp loại khá chiếm 40% tổng số học sinh cả lớp; số học sinh trung bình bằng số học sinh khá; còn lại là số học sinh giỏi. Tính số học sinh mỗi loại.?

Bài 5. (3,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho góc xOy = 30o ; góc xOz = 90o
Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo góc yOz ?
Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz; tia Ot’ là tia đối của tia Ot. Tính số đo của góc yOt’?

Bài 6. (0,5 điểm)
Tìm các giá trị nguyên của n để phân số A = có giá trị là số nguyên.

---------------------- HẾT ----------------------

BIỂU ĐIỂM – HƯỚNG DẪN CHẤM

Bài 1. (2,0 điểm)
Quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu:
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu. (0,25đ)
                          + = (0,25đ)
Áp dụng: + = = (0,5đ)
– Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau. (0,5đ)
- Vẽ tia phân giác của góc xOy, biết góc xOy có số đo 137o. (0,5đ)
x zy
O
Bài 2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể).

= = = (0,5đ)

= (0,5đ)

 (0,5đ)

Bài 3. (1 điểm) Tìm x biết:

 (0,25đ)
=> x  (0,25đ)

b) 
* x + 1 = 5
=> x = 5 – 1 = 4 (0,25đ)
* x + 1 = - 5
=> x = -5 – 1 = - 6 (0,25đ)
Vậy x = 4 hoặc x = -6

Bài 4. (1,5 điểm) *Thiếu câu kết luận: - 0,25đ
Học sinh khá: 45 . 40% = 45 . (0,5đ)
Học sinh trung bình: 18 . (0,5đ)
Học sinh giỏi: 45 - (18+14) = 13 (0,5đ)
Vậy số học sinh của mỗi loại: khá 18, trung bình 14, giỏi 13.
Bài 5. (3,5 điểm)
- Vẽ hình đúng. (0,5đ)

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Vì hai tia Oy, Oz nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và góc xOy < góc xOz (300 < 900). (1đ)
Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên:
 => 300 + 
 (1đ)
Tia Ot là tia phân giác của góc yOz nên:

Vì hai góc yOt và yOt’ kề bù nên:
 => 300+
 (1đ)
Bài 6. (0,5 điểm)
Ta có: = = 2 - (0,25đ)
Để A có giá trị nguyên thì nguyên.
Mà nguyên 1 (n +3) hay n + 3 là ước của 1.
Do Ư(1) = ((1(; Ta tìm được n = {-4 ; - 2} (0,25đ)
Chú ý: Học sinh giải theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tương ứng với từng câu, từng bài theo hướng dẫn trên./.
 
Gửi ý kiến