Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra học kì II Toán 6 (Hải Phòng)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Nam
Ngày gửi: 21h:47' 24-04-2019
Dung lượng: 102.1 KB
Số lượt tải: 1778
Số lượt thích: 0 người
UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 6
NĂM HỌC 2018-2019
( Thời gian:90 phút)

Đề số 2
I/Trắc nghiệm(3 điểm) Chỉ chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1:Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức (59 - 4) - (12 + 3) ta được:
A. 59 – 4 + 12 + 3
B. 59 – 4 – 12 - 3
C. 59 – 4 + 12 - 3
D. 59 – 4 - 12 + 3

Câu 2:Khẳng định nào sau đây là không đúng?
A.Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.
B. Tích của hai số nguyên trái dấu là một số nguyên âm.
C. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
D. Tích của hai số nguyên bằng 0 khi và chỉ khi ít nhất một trong hai số nguyên đó bằng 0.
Câu 3:Kết quả của phép tính bằng:
A. 36
B. - 36
C. 6
D. -6

Câu 4:Trong tập hợp Z các ước của -6 là:
A. {1; 2; 3; 6}
C.{0; 1; 2; 3; 6}

B. {-1; -2; -3; -6}
D. {-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6}

Câu 5:Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 6:Trong các cặp phân số sau, cặp phân số bằng nhau là:
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 

Câu 7:Khi rút gọn phân  ta được phân số tối giản là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 8:Kết quả so sánh hai phân số và là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 9:Mẫu chung của các phân số:  là?
A. 40
B. 30
C. 20
D. 10

Câu 10:Kết quả của phép tính :  là:
A.
B. 
C. 
D. 

Câu 11:Kết quả của phép tính . là:
A.
B. 
C. 
D. 

Câu 12: Tính (−8). −5 = ?
A. - 40
B. 40
C. 13
D. - 13

Câu 13: Nếu
𝐴=1
35
0;
𝐵
45
0 thì ta nói:
A
𝐴

𝐵 là hai góc bù nhau
C
𝐴

𝐵 là hai góc kề nhau

B.
𝐴

𝐵 là hai góc kề bù
D.
𝐴

𝐵 là hai góc phụ nhau

Câu 14:Cho hình vẽ sau, biết
𝑦𝑂𝑡 =
30
0. Khi đó
𝑧𝑂𝑡 = ?
A.700 C. 1500
B. 900 D. 600
Câu 15: Điều kiện nào khẳng định tia Ot là tia phân giác của
𝑥𝑂𝑦 ?
A.
𝑥𝑂𝑡=
𝑦𝑂𝑡

C 𝑥𝑂𝑡=
𝑦𝑂𝑡 =
𝑥𝑂𝑦
2


B.
𝑥𝑂𝑡+
𝑦𝑂𝑡 =
𝑥𝑂𝑦

D. Tất cả các câu trên đều sai

II. Tự luận (7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a) –423–258 + 323 +558 b) c) 
Bài 2: (1,5 điểm)  Tìm x :
3x – 6 = 24 b.  c.
2𝑥−1
9
4

Bài 3: (1 điểm)Khối 6 một trường học có 280 học sinh. Số học sinh có học lực trung bình chiếm
3
7 tổng số học sinh khối 6, số học sinh khá chiếm 35% tổng số học sinh khối 6,còn lại là học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi của học sinh khối 6.
Bài 4: (2,5điểm)Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy, Oz sao cho và .
a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
 
Gửi ý kiến