Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra học kỳ 1, Sinh học 7 (2017 - 2018) TN+TL

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Vinh
Ngày gửi: 17h:40' 03-12-2017
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN SINH HỌC 7

Họ và tên: ................................................................................................Lớp 7A......
Mã đề: 714
I. Phần trắc nghiệm (khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất)
Câu 1: Đối tượng nào sau đây thuộc lớp sâu bọ phá hại cây trồng mà phải phòng trừ tiêu diệt ?
A. Ruồi. B. Châu chấu. C. Ong mật. D. Bọ ngựa
Câu 2: Cơ thể của thủy tức có dạng?
A. Hình cầu B. Hình dù C. Hình trụ D. Hình que
Câu 3: Nơi kí sinh của trùng kiết lị là:
A. Bạch cầu B. Máu C. Hồng cầu D. Ruột người
Câu 4: Đại diện thân mềm sống ở nước ngọt?
A. Ốc bươu vàng B. Nghêu C. Sò D. Ốc sên
Câu 5: Mực tự bảo vệ bằng cách nào?
A. Co rụt cơ thể vào trong vỏ B. Tiết chất nhờn
C. Tung hỏa mù để chạy trốn D. Dùng tua miệng để tấn công
Câu 6: Ở phần bụng của tôm có mấy đôi chân bơi?
A. Năm đôi B. Bốn đôi C. Ba đôi D. Sáu đôi
Câu 7: Giun đất có:
A. 2 lỗ cái, 1lỗ đực B. 1 lỗ cái, 2 lỗ đực
C. 1 lỗ cái, 1lỗ đực D. 2 lỗ cái, 2 lỗ đực
Câu 8: Số đôi chân bò của nhện là:
A. 4 đôi B. 5 đôi C. 6 đôi. D. 3 đôi
Câu 9: Số lớp cấu tạo của vỏ trai, ốc là:
A. 3 B. 4 C. 2 D. 4
Câu 10: Trong số đại diện giáp xác sau loài nào có kích thước nhỏ?
A. Cua đồng đực B. Tôm ở nhờ C. Sun D. Mọt ẩm
II. Phần tự luận
Câu 1. Trùng Roi giống và khác thực vật ở những điểm nào? (0,5 điểm)
Câu 2. San hô có lợi hay có hại? Biển nước la có giàu san hô không? (0,5 điểm)
Câu 3. Do thói quen nào của trẻ em mà giun khép kín vòng đời? (0,5 điểm)
Câu 4. Ý nghĩa của giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ và trong mang và da cá? Tại sao nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có? (1,5 điểm)
Câu 5. Kể tên một số đại diện của lớp Hình nhện? Nêu vai trò của lớp Hình nhện? (1 điểm)
Câu 6. Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về tập tính và môi trường sống? (1 điểm)
-------------------------HÊT-------------------------


KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN SINH HỌC 7

Họ và tên: ................................................................................................Lớp 7A......
Mã đề: 715
I. Phần trắc nghiệm (khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất)
Câu 1: Số lớp cấu tạo của vỏ trai, ốc là:
A. 3 B. 4 C. 2 D. 4
Câu 2: Giun đất có:
A. 2 lỗ cái, 1lỗ đực B. 1 lỗ cái, 2 lỗ đực
C. 1 lỗ cái, 1lỗ đực D. 2 lỗ cái, 2 lỗ đực
Câu 3: Nơi kí sinh của trùng kiết lị là:
A. Ruột người B. Bạch cầu C. Máu D. Hồng cầu
Câu 4: Số đôi chân bò của nhện là:
A. 3 đôi B. 6 đôi. C. 4 đôi D. 5 đôi
Câu 5: Cơ thể của thủy tức có dạng?
A. Hình que B. Hình cầu C. Hình trụ D. Hình dù
Câu 6: Trong số đại diện giáp xác sau loài nào có kích thước nhỏ?
A. Cua đồng đực B. Tôm ở nhờ C. Sun D. Mọt ẩm
Câu 7: Ở phần bụng của tôm có mấy đôi chân bơi?
A. Năm đôi B. Bốn đôi C. Ba đôi D. Sáu đôi
Câu 8: Đối tượng nào sau đây thuộc lớp sâu bọ phá hại cây trồng mà phải phòng trừ tiêu diệt ?
A. Châu chấu. B. Ruồi. C. Ong mật. D. Bọ ngựa
Câu 9: Mực tự bảo vệ bằng cách nào?
A. Dùng tua miệng để tấn công B. Tiết chất nhờn
C. Co rụt cơ thể vào trong vỏ D. Tung hỏa mù để chạy trốn
Câu 10: Đại diện thân mềm sống ở
 
Gửi ý kiến