Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tin học 7 (Phần thực hành)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS Bắc Lệnh
Ngày gửi: 10h:02' 03-04-2020
Dung lượng: 354.5 KB
Số lượt tải: 524
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Mạnh Hùng)

Họ và tên: ..............................................
Lớp 7:..... Nhóm máy:..........
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH
Môn: Tin 7
Năm học 2016 - 2017
Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Đề 1:
Yêu cầu:
Câu 1: Khởi động chương trình bảng tính Excel thực hiện các yêu cầu sau:
a. Lập bảng như mẫu sau, lưu bài làm theo đường dẫn: (2đ)
"D:\Lop 7...\Tên-thithuchanhHK2-Cau1.xlsx"
STT
Họ và Tên
Toán
Lí
Hoá
Văn
Điểm TB

1
Đinh Hoàng An
8
7
6
7
?

2
Lê Thái Anh
8
8
8
7
?

3
Phạm Thanh Bình
6
7
6
8
?

4
Vũ Xuân Cường
9
7
7
7
?

b. Sử dụng hàm tính điểm trung bình tại cột điểm TB (1đ)
c. Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần. (1đ)
d. Lọc ra 2 bạn có điểm TB cao nhất. (1đ)
e. Tạo biểu đồ hình cột với bảng dữ liệu trên, đặt tên biểu đồ là “Tên của em”. (2đ)
Câu 2: Khởi động chương trình Geogebra vẽ hình sau và lưu vào thư mục theo đường dẫn (3đ)
"D:\Lop 7...\Tên-thithuchanhHK2-Cau2.ggb"


= = = = = Hết = = = = =


Họ và tên: ..............................................
Lớp 7:..... Nhóm máy:..........
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH
Môn: Tin 7
Năm học 2016 - 2017
Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Đề 2:
Yêu cầu:
Câu 1: Khởi động chương trình bảng tính Excel thực hiện các yêu cầu sau:
a. Lập bảng như mẫu sau, lưu bài làm theo đường dẫn: (2đ)
"D:\Lop 7...\Tên-thithuchanhHK2-Cau1.xlsx"
Mặt hàng
Số lượng
Đơn giá(VNĐ)
Thành tiền

Xe máy
3
15 500 000
?

Xe đạp
6
600 000
?

Bếp ga
9
1 520 000
?

Tủ lạnh
8
2 220 000
?

b. Dùng hàm thích hợp tính cột Thành tiền. (1đ)
c. Sắp xếp cột thành tiền theo thứ tự tăng dần. (1đ)
d. Lọc ra 2 mặt hàng có thành tiền ít nhất. (1đ)
e. Tạo biểu đồ đường gấp khúc với bảng dữ liệu trên, đặt tên biểu đồ là “Tên của em”. (2đ)
Câu 2: Khởi động chương trình Geogebra vẽ hình sau và lưu vào thư mục theo đường dẫn (3đ)
"D:\Lop 7...\Tên-thithuchanhHK2-Cau2.ggb"

= = = = = Hết = = = = =HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2016 - 2017 Môn: Tin học 7

Câu
Nội dung
Điểm


Đề 1
Đề 2


Câu 1: (7điểm)
a.
Lập bảng như mẫu, lưu bài làm theo đường dẫn:
"D:\Lop 7...\Tên-thithuchanhHK2-Cau1.xlsx"
Lập bảng như mẫu, lưu bài làm theo đường dẫn:
"D:\Lop 7...\Tên-thithuchanhHK2-Cau1.xlsx"
2
b.
Sử dụng hàm tính điểm trung bình tại cột điểm TB như hình:

- Sao chép công thức vào các ô còn lại
Sử dụng công thức thích hợp tính cột Thành tiền như hình:

- Sao chép công thức vào các ô còn lại
1
1

c.
Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần.


Sắp xếp cột thành tiền theo thứ tự tăng dần như hình

1

d.
Lọc ra 2 bạn có điểm TB cao nhất.

Lọc ra 2 mặt hàng có thành tiền ít nhất.

1

e.
Biểu đồ có thể như sau hoặc tương tự

Biểu đồ có thể như sau hoặc tương tự


1

Câu 2:
(3 điểm)
Vẽ hình tam giác

Vẽ hình tam giác


1


Vẽ ba đường trung trực, đường tròn ngoại tiếp tam giác như hình:


Vẽ ba đường phân giác, đường tròn nội tiếp tam giác như hình:


1


Tạo
No_avatar

Họ và tên: ..............................................
Lớp 7:..... Nhóm máy:..........
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH
Môn: Tin 7
Năm học 2016 - 2017
Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Đề 1:
Yêu cầu:
Câu 1: Khởi động chương trình bảng tính Excel thực hiện các yêu cầu sau:
a. Lập bảng như mẫu sau, lưu bài làm theo đường dẫn: (2đ)
"D:\Lop 7...\Tên-thithuchanhHK2-Cau1.xlsx"
STT
Họ và Tên
Toán

Hoá
Văn
Điểm TB

1
Đinh Hoàng An
8
7
6
7
?

2
Lê Thái Anh
8
8
8
7
?

3
Phạm Thanh Bình
6
7
6
8
?

4
Vũ Xuân Cường
9
7
7
7
?

b. Sử dụng hàm tính điểm trung bình tại cột điểm TB (1đ)
c. Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần. (1đ)
d. Lọc ra 2 bạn có điểm TB cao nhất. (1đ)
e. Tạo biểu đồ hình cột với bảng dữ liệu trên, đặt tên biểu đồ là “Tên của em”. (2đ)
Câu 2: Khởi động chương trình Geogebra vẽ hình sau và lưu vào thư mục theo đường dẫn (3đ)
"D:\Lop 7...\Tên-thithuchanhHK2-Cau2.ggb"


= = = = = Hết = = = = =


Họ và tên: ..............................................
Lớp 7:..... Nhóm máy:..........
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH
Môn: Tin 7
Năm học 2016 - 2017
Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Đề 2:
Yêu cầu:
Câu 1: Khởi động chương trình bảng tính Excel thực hiện các yêu cầu sau:
a. Lập bảng như mẫu sau, lưu bài làm theo đường dẫn: (2đ)
"D:\Lop 7...\Tên-thithuchanhHK2-Cau1.xlsx"
Mặt hàng
Số lượng
Đơn giá(VNĐ)
Thành tiền

Xe máy
3
15 500 000
?

Xe đạp
6
600 000
?

Bếp ga
9
1 520 000
?

Tủ lạnh
8
2 220 000
?

b. Dùng hàm thích hợp tính cột Thành tiền. (1đ)
c. Sắp xếp cột thành tiền theo thứ tự tăng dần. (1đ)
d. Lọc ra 2 mặt hàng có thành tiền ít nhất. (1đ)
e. Tạo biểu đồ đường gấp khúc với bảng dữ liệu trên, đặt tên biểu đồ là “Tên của em”. (2đ)
Câu 2: Khởi động chương trình Geogebra vẽ hình sau và lưu vào thư mục theo đường dẫn (3đ)
"D:\Lop 7...\Tên-thithuchanhHK2-Cau2.ggb"

= = = = = Hết = = = = =HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2016 - 2017 Môn: Tin học 7

Câu
Nội dung
Điểm


Đề 1
Đề 2


Câu 1: (7điểm)
a.
Lập bảng như mẫu, lưu bài làm theo đường dẫn:
"D:\Lop 7...\Tên-thithuchanhHK2-Cau1.xlsx"
Lập bảng như mẫu, lưu bài làm theo đường dẫn:
"D:\Lop 7...\Tên-thithuchanhHK2-Cau1.xlsx"
2
b.
Sử dụng hàm tính điểm trung bình tại cột điểm TB như hình:

- Sao chép công thức vào các ô còn lại
Sử dụng công thức thích hợp tính cột Thành tiền như hình:

- Sao chép công thức vào các ô còn lại
1
1

c.
Sắp xếp điểm trung bình theo thứ tự tăng dần.


Sắp xếp cột thành tiền theo thứ tự tăng dần như hình

1

d.
Lọc ra 2 bạn có điểm TB cao nhất.

Lọc ra 2 mặt hàng có thành tiền ít nhất.

1

e.
Biểu đồ có thể như sau hoặc tương tự

Biểu đồ có thể như sau hoặc tương tự


1

Câu 2:
(3 điểm)
Vẽ hình tam giác

Vẽ hình tam giác


1


Vẽ ba đường trung trực, đường tròn ngoại tiếp tam giác như hình:


Vẽ ba đường phân giác, đường tròn nội tiếp tam giác như hình:


1


Tạo

 
Gửi ý kiến