Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra kì 2 lop 2 môn toan

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thi Tươi
Ngày gửi: 20h:13' 24-04-2019
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 2140
Số lượt thích: 2 người (Bùi Trọng Thành Danh, Trần Kim Cương)
PHÒNG GD VÀ ĐT MÊ LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN YÊN
Họ và tên:…………………………
Lớp 2B
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 2
Thời gian: 40 phút


ĐiểmLời nhận xét của giáo viên
Ý kiến phụ huynh

Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Câu 1: Khoanh vào chữ cái có kết quả đúng: ( 1điểm)
a, 0 : 4 = ?
A. 0          B. 1            C. 4          D. 40
b, 5 x 0 =?
A. 5          B. 0            C. 1          D. 50
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (0,5 điểm)
Hôm nay là thứ ba, ngày 16 tháng 4. Thứ ba tuần sau vào ngày 23
tháng 4.
Từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều cùng ngày là 6 giờ.
Câu 3: Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: (1điểm)


Câu 4. Điền số thích hợp vào chổ chấm: (1 điểm)
a, 5 x 3 =………….                     14 : 2 = ............
b, Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là:…………
Câu 5:  30 + 50 … 20 + 60. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: ( 0,5 điểm)
A. <             B. >                    C. =               D. không có dấu nào
Tự luận: ( 6 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)
465 + 213 857 – 432 456 – 15 234 + 235
……………. …………... ………….. …………..
……………. …………... …………. …………..
……………. …………... …………. …………..
Câu 2: Tìm x
x - 24 = 47 - 14 67 – x = 15 + 6
…………………………. ……………………..
…………………………. .. ……………………
…………………………. ……………………...
x : 3 = 5 6 x x = 24
……………………. ………………….
……………………. ………………….
Câu 3: Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 1dm 2cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 4: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái kẹo?
Bài giải
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2B
Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Câu 1: Khoanh vào chữ cái có kết quả đúng: ( 1điểm)
a, 0 : 4 = ?
A. 0          B. 1            C. 4          D. 40
b, 5 x 0 =?
A. 5          B. 0            C. 1          D. 50
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (0,5 điểm)
Hôm nay là thứ ba, ngày 16 tháng 4. Thứ ba tuần sau vào ngày 23
tháng 4.

Từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều cùng ngày là 6 giờ.
Câu 3: Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: (1điểm)


Câu 4. Điền số thích hợp vào chổ chấm: (1 điểm)
a, 5 x 3 = 15                     14 : 2 = 7
b, Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là: 54cm
Câu 5:  30 + 50 … 20 + 60. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: ( 0,5 điểm)
A. <             B. >                    C. =               D. không có dấu nào

Tự luận: ( 6 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)
465 + 213 857 – 432 456 – 19 234 + 296
465 857 456 234
+ - - +
213 432 15 235
678 425 441 469
Câu 2: Tìm x
x - 24 = 47 - 14 67 – x = 15 + 6
x – 24= 33 67 – x = 21
x = 33+ 24 x = 67 - 21
x = 57 x = 46
x : 3 = 5 6 x x = 24
x= 5 x 3 x = 24 : 6
x= 15 x = 4
Câu 3: Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 1dm 2cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.
Bài giải
Đổi 1dm 2cm = 12cm
Chu vi hình tam giác đó là:
12+ 13+ 14+ 15= 54 ( cm)
 
Gửi ý kiến